เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Sep 2015

ไทรหิน

Ficus anastomosans Wall. ex Kurz
MORACEAE
ไม้พุ่ม สูง 1-2 ม. มียางขาว ใบเดี่ยว เรียงสลับ ไม่สมมาตร รูปคล้ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน มักหยักเป็นพูไม่เท่ากัน กว้าง 1.5-3 ซม. ยาว 5-9 ซม. มีขนสาก ผลแบบมะเดื่อ ออกที่ซอกใบ รูปไข่กลับ หรือค่อนข้างกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3-0.7 ซม. มีก้าน เมื่อสุกสีส้มถึงแดง ออกดอกตลอดปี
Shrubs 1-2 m tall with white latex. Leaves simple, alternate, oblique, often irregularly lobed, 5-9 by 1.5-3 cm, scrabrous. Figs axillary, obovoid or subglobose, 0.3-0.7 cm in diam. pedunculate, orange to red when ripe. Flowering throughout the year.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

2172 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: