เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Sep 2015

เดื่อไทร

Ficus glaberrima Blume
MORACEAE
ไทรพันเกาะบนต้นไม้ หรือตามหน้าผา มียางขาว ใบเดี่ยว เรียงแบบเวียน รูปรีหรือขอบขนาน กว้าง 4-6 ซม. ยาว 12-20 ซม. ผลแบบมะเดื่อ ออกที่ซอกใบ ทรงกลมแป้น ถึงค่อนข้างกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8-1.5 ซม. ก้านยาว 8-15 มม. เมื่อสุกแดงอมส้ม ม่วงเข้ม ถึงดำ ออกดอกตลอดปี
Strangling fig on tree trunk or on cliff, with white latex. Leaves simple, spiral, glabrous, elliptic to oblong, 12-20 by 4-6 cm Figs axillary, oblate to subglobose, 0.8-1.5 cm in diam., with 8-15 mm long peduncle, orangish red, dark purple to black when ripe. Flowering throughout the year.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

1989 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Ficus glaberrima Blume เดื่อไทร MORACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: