เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Sep 2015

เดื่อเพาะ

Ficus rosulata C.C. Berg
MORACEAE
ไม้ต้น สูง 8-15 ม. มียางขาว ใบเดี่ยว เรียงแบบเวียน รูปไข่กลับ กว้าง 5-9 ซม. ยาว 12-18 ซม. ปลายใบมีติ่งยาวคล้ายหาง ผลแบบมะเดื่อ ออกตามลำต้นบนกิ่งที่ไม่มีใบ ยาว 15-25 ซม. รูปทรงกลม หรือไข่กลับ สีน้ำตาลทอง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 ซม. มีก้าน เมื่อสุกสีน้ำตาลอมเหลือง ออกดอกตลอดปี
Trees 8-15 m tall with white latex. Leaves simple, spiral, obovate, 12-18 by 5-9 cm; apex caudate. Figs cauliflorous on 15-25 cm long leafless branches, globose or obovoid, golden brown, 2-3 cm in diam., pedunculate, yellowish brown when ripe. Flowering throughout the year.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

1325 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: