เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Sep 2015

หญ้าพริกพราน

Apluda mutica L.
-
POACEAE (GRAMINEAE)
หญ้าหลายฤดู สูง 80-200 ซม. ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนาน กว้าง 1.2-1.5 ซม. ยาว 20-30 ซม. ช่อดอกแบบแยกแขนง ช่อกระจะมีกาบประดับรูปเรือรองรับ แต่ละช่อมีช่อดอกย่อย มี 2 แบบ ช่อดอกย่อยไร้ก้านมี 1 ดอก สมบูรณ์เพศ เกสรเพศผู้ 3 อัน อับเรณู สีเหลือง ช่อดอกย่อยที่มีก้านมี 2 ดอก เป็นหมัน ออกดอกเดือน พ.ย.-ม.ค.
Perennial grass, 80-200 cm tall. Leaves simple, alternate, linear, 20-30 by 1.2-1.5 cm Inflorescence a panicle; racemes subtended by cymbiform spathes; spikelets 2 types; sessile spikelets 1-flowered, perfect; stamens 3; anthers yellow; pediceled spikelets 2-flowered, sterile. Flowering Nov.-Jan.
-
-
-

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

1073 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: