เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Nov 2017

จุฬารัตน์

Cymbidium cyperifolium Wall. ex Lindl. subsp. Indochinense Du Puy & P. J. Cribb
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดิน ลำต้นสั้นมาก ใบ 5-9 ใบ ไม่มีก้านใบ กว้าง 1.4-1.7 มม. ยาว 3-6.8 ซม. รูปแถบ ปลายมน แยกเป็น 2 แฉกขนาดไม่เท่ากัน ช่อดอกยาว 10-15 ซม. มีดอกย่อย 5-9 ดอก กลีบเลี้ยง สีเหลืองอมส้มหม่น มีลายสีน้ำตาลแดงตามยาว รูปขอบขนานแคบ กว้าง 4-6.5 มม. ยาว 3.1 มม. กลีบดอกสีเหมือนกลีบเลี้ยง รูปขอบขนานแคบ ถึงรูปรีแคบ กว้าง 4 มม. ยาว 3.1 มม. ปลายมนหรือแหลม กลีบปากกว้าง 9.5-15.5 มม. ยาว 12.5-18 มม. เมื่อแผ่ให้แบน โคนเป็นแอ่งตื้น ปลายโค้งม้วนลง เส้าเกสรยาว 9-12 มม.
พม่า กัมพูชา ฟิลิปปินส์ ในประเทศไทยพบในป่าเปิดหรือป่าผลัดใบทางภาคเหนือ
พฤษภาคม – กรกฎาคม
-
-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: