เผยแพร่เมื่อ/created date: 4 Apr 2021

กร่าง

Ficus altissima Bl.
Moraceae
ไม้ไม่ผลัดใบ ลำต้นรัดพันไม้อื่น สูงถึง 30 ม. ใบรูปไข่ กว้าง 4-11 ซม. ยาว 8-16 ซม. ผิวใบเรียบเกลี้ยง ดอกขนาดเล็กถูกห่อหุ้มด้วยฐานรองดอก ที่ขยายขนาดเป็นรูปเกือบกลม และจะเจริญเป็นผล ขนาด 1.5-2 ซม. เมื่อผลสุกเป็นสีแดงอมม่วง ระยะเวลาออกดอก : เม.ย.-มิ.ย.
ผลสุกเป็นอาหารของสัตว์ป่า
-
-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: