เผยแพร่เมื่อ/created date: 4 Jul 2021

ปาล์มบังสูรย์

Johanesteijsmannia altifrons (Rchb.f.& Zoll.) H.E.Moore
ปาล์มข้าวหลามตัด
Arecaceae
ปาล์มลำต้นเดี่ยว สูงได้ถึง 3.5 เมตร ใบเรียงเวียนรอบต้น แผ่นใบรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ทางใบยาวได้ถึง 4 เมตร ช่อดอกยาว 15-20 ซม. ผลค่อนข้างกลม ผิวขรุขระ
ภาคใต้ของไทย มาเลเซียและอินโดนีเซีย ช่วงเวลาออกดอก ส.ค. – ก.ย.
ปลูกเป็นไม้ประดับ ใบใช้มุงหลังคา ทำฝากระท่อม
-
-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: