เผยแพร่เมื่อ/created date: 14 Nov 2021

ไข่เน่า

Vitex glabrata R. Br.
ขี้เห็น คมขวาน ฝรั่งโคก
LAMIACEAE
ไม้ยืนต้น สูงถึง 12 เมตร ใบประกอบแบบฝ่ามือ มีช่อย่อย 3-5 ใบ ดอกมีขนาดเล็ก สีม่วงอมชมพู มีกลิ่นหอม ผลรูปทรงกลม ขนาด 1-1.5 เซนติเมตร เมื่อสุกสีดำเทา ช่วงเวลาออกดอก: มกราคม-กุมภาพันธ์
อินเดีย ถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รากแก้ท้องร่วง เจริญอาหาร ขับพยาธิ บำรุงธาตุ
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: