เผยแพร่เมื่อ/created date: 4 Jan 2022

เข็มเหลือง

Vanda testacea (Lindl.) Rchb.f.
Aerides testacea Lindl.; Aerides wightiana Lindl.; Vanda parviflora Lindl.; Vanda vitellina Kraenzl.; Vanda testacea var. parviflora (Lindl.) M.R.Almeida
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางยอด สูง 10 - 25 ซม. มีกาบใบหุ้มลำต้น ใบ จำนวนมาก แผ่นใบรูปขอบขนานแคบ กว้าง 0.8 - 1 ซม. ยาว 5.5 - 9 ซม. ปลายใบเป็นแฉกลึกถึงหยักซี่ฟัน ช่อดอก ออกที่ซอกใบ แบบช่อกระจะ จำนวน 6 - 10 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้าง 1.8 - 2 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเหลือง กลีบเลี้ยงกลางรูปขอบขนานแกมรี กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปไข่กว้าง กลีบดอกไข่กลับแคบ กลีบปากสีขาวมีแต้มสีม่วง รูปพัด กลางกลีบมีเว้าหยักตื้นเป็น 2 พู และมีสันนูน ขอบกลีบหยักไม่เป็นระเบียบแบบฟันเลื่อย เดือยรูปทรงกระบอก ยาวประมาณ 0.5 ซม.
Epiphyte, monopodial; 10 - 25 cm tall, stem covered by leaf sheath. Leaves many, narrowly oblong, 0.8 - 1 cm wide, 5.5 - 9 cm long, apex irregular dentate. Inflorescence axillary, racemose, 6- to 10-flowered. Flowers 1.8 - 2 cm across, sepals and petals yellow; dorsal sepal elliptic-oblong; lateral sepals broadly ovate; petals narrowly obovate; lip white with purplish-violet markings, flabellate, with low callus on middle, midlobe slightly bilobed, margin finely erose-dentate, spur cylindric, ca. 0.5 cm long.
พบตามป่าเบญจพรรณทางภาคเหนือ ที่ระดับความสูง 500 - 900 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนกันยายน. การกระจายพันธุ์: ทางตะวันออกของเทือกเขาหิมาลัย อินเดีย ศรีลังกา และเมียนมา.
Mixed deciduous forest in Northern Thailand; 500 - 900 m alt. Flowering in September. Distribution: Eastern of Himalaya range, India, Sri Lanka and Myanmar.

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: