เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ชมภูพูคา

Bretschneidera sinensis Hemsl.
BRETSCHNEIDERACEAE
ไม้ต้นสูงได้ถึง 25 ม. เปลือกเรียบสีเทา ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ยาว 30-80 ซม. ใบย่อยไม่มีก้านใบ รูปหอกถึงรูปไข่ กว้าง 2.5-6 ซมง ยาว 8-25 ซม. โคนใบมนไม่เท่ากัน ปลายใบแหลม ดอกสีชมพู คล้ายรูประฆัง ออกเป็นช่อที่ปลายยอด ช่อยาวได้ถึง 40 ซม. กลีบรองดอกขนาดใหญ่ รูปถ้วยขอบหยักตื้นๆ กลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่กว้าง โคนกลีบเรียวยาว ปลายกลีบม้วนออกด้านนอก ขนาด 1.8-2 ซม. กลีบบนมักคว่ำลง เกสรผู้ 8 อัน ผลรูปกระสวยแก่แล้วแตก เมล็ดรูปรี กว้าง 12 มม. ยาว 20 มม.
พบในประเทศจีนตอนใต้ และตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ในประเทศไทยเป็นพันธุ์ไม้หายากและใกล้สูญพันธุ์ พบแห่งเดียวที่ดอยภูคา จ.น่าน ที่ระดับความสูง 1,500 ม. ออกดอกช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ต้นกล้าขึ้นได้ดีที่สวนพฤกษศาสตร์ฯ จ.เชียงใหม่
เป็นพันธุ์ไม้ป่าของไทย

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4

-

1321 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: