เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ส้านหลวง

Dillenia aurea Sm.
มะส้าน มะส้านหลวง ส้านแว้
DILLENIACEAE
ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 4-13 เมตร ใบ เดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปไข่แกมรี กว้าง 5-20 ซม. ยาว 12-40 ซม. ปลายมนทู่ ขอบใบหยัก ห่างๆ เส้นใบขนานชัดเจน เนื้อใบสากหนา ก้านใบเป็นร่อง ยาว 2.5-6 ซม. ดอก สีเหลืองสด มักออกเดี่ยวหรือไม่เกินสองดอกบริเวณ ปลายกิ่ง ขนาดบานเต็มที่ กว้าง 10-13 ซม. กลีบรองดอกสีเขียว รูปไข่ มี 5 กลีบขนาดไม่เท่ากัน กลีบดอกรูปไข่กลับ บางและหลุดร่วงง่าย เกสรผู้จำนวนมาก แยกเป็น 2 ชั้น ปลายเกสรชั้นนอกจะงุ้มเข้า ปลายเกสรชั้นในจะชี้ออก ยอดเกสรเมียแผ่ออกเป็นวง ผล รูปทรงกลม อวบน้ำ ขนาด 3-5 ซม. ผลแก่ สีเหลืองอมส้ม

อินเดีย และเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ ประเทศไทยพบขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ที่ระดับความสูง 200-1,100 เมตร ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน และติดผล ช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน
ผลรับประทานได้ และ เป็นยาแก้ไข้หวัด

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

Book 'Queen Sirikit Botanic Garden', Vol. 7

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: