ส้านหลวง : Dillenia aurea Sm. : BGO Plant Database-ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์

  แสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลพันธุ์ไม้หนังสือ

  • Dillenia aurea Sm.#1
  • Dillenia aurea Sm.#2
  • Dillenia aurea Sm.#3
 • ชื่อ ส้านหลวง
  ชื่อวิยาศาสตร์ Dillenia aurea Sm.
  ชื่อวงศ์ DILLENIACEAE
  ชื่อเรียกอื่น มะส้าน มะส้านหลวง ส้านแว้
  ลักษณะ ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 4-13 เมตร ใบ เดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปไข่แกมรี กว้าง 5-20 ซม. ยาว 12-40 ซม. ปลายมนทู่ ขอบใบหยัก ห่างๆ เส้นใบขนานชัดเจน เนื้อใบสากหนา ก้านใบเป็นร่อง ยาว 2.5-6 ซม. ดอก สีเหลืองสด มักออกเดี่ยวหรือไม่เกินสองดอกบริเวณ ปลายกิ่ง ขนาดบานเต็มที่ กว้าง 10-13 ซม. กลีบรองดอกสีเขียว รูปไข่ มี 5 กลีบขนาดไม่เท่ากัน กลีบดอกรูปไข่กลับ บางและหลุดร่วงง่าย เกสรผู้จำนวนมาก แยกเป็น 2 ชั้น ปลายเกสรชั้นนอกจะงุ้มเข้า ปลายเกสรชั้นในจะชี้ออก ยอดเกสรเมียแผ่ออกเป็นวง ผล รูปทรงกลม อวบน้ำ ขนาด 3-5 ซม. ผลแก่ สีเหลืองอมส้ม
  การกระจายพันธุ์ อินเดีย และเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ ประเทศไทยพบขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ที่ระดับความสูง 200-1,100 เมตร ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน และติดผล ช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน
  ประโยชน์ ผลรับประทานได้ และ เป็นยาแก้ไข้หวัด
  แหล่งข้อมูล หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

comments/questions

Your E-mail: 
Your Name: