เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Nov 2013

เอื้องทอง

Dendrobium ellipsophyllum Tang & Wang
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยรูปทรงกระบอก ยาว 20-40 ซม. ใบ รูปรีแกมหอก กว้าง 1.2-1.5 ซม. ยาว 2-3 ซม. เรียงสลับซ้ายขวา ระนาบเดียว ปลายใบมนหยักเว้าเล็กน้อย ดอก ออกเดี่ยวจากซอกใบ บริเวณข้อ ดอกบานเต็มที่ประมาณ 1-2 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอก สีขาว กลีบปากสีเหลืองหม่น มีเส้นสีน้ำตาลเรียงกลางกลีบสามเส้น ขอบโค้งลง
พบตามป่าดิบแล้งเกือบทุกภาค ยกเว้นภาคกลาง
ออกดอก ช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน
-

หนังสือพรรณไม้ภูสวนทราย:81

-

1148 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: