เอื้องทอง : Dendrobium ellipsophyllum Tang & Wang : BGO Plant Database-ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์

  แสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลพันธุ์ไม้หนังสือ

  • Dendrobium ellipsophyllum Tang & Wang#1
  • Dendrobium ellipsophyllum Tang & Wang#2
  • Dendrobium ellipsophyllum Tang & Wang#3
  • Dendrobium ellipsophyllum Tang & Wang#4
 • ชื่อ เอื้องทอง
  ชื่อวิยาศาสตร์ Dendrobium ellipsophyllum Tang & Wang
  ชื่อวงศ์ ORCHIDACEAE
  ชื่อเรียกอื่น -
  ลักษณะ กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยรูปทรงกระบอก ยาว 20-40 ซม. ใบ รูปรีแกมหอก กว้าง 1.2-1.5 ซม. ยาว 2-3 ซม. เรียงสลับซ้ายขวา ระนาบเดียว ปลายใบมนหยักเว้าเล็กน้อย ดอก ออกเดี่ยวจากซอกใบ บริเวณข้อ ดอกบานเต็มที่ประมาณ 1-2 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอก สีขาว กลีบปากสีเหลืองหม่น มีเส้นสีน้ำตาลเรียงกลางกลีบสามเส้น ขอบโค้งลง
  การกระจายพันธุ์ พบตามป่าดิบแล้งเกือบทุกภาค ยกเว้นภาคกลาง ออกดอก ช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน
  ประโยชน์ -
  แหล่งข้อมูล หนังสือพรรณไม้ภูสวนทราย:81
  ข้อมูลเพิ่มเติมจากฐานข้อมูลอื่น
  พื้นที่จัดแสดง Q7O - เรือนกล้วยไม้เขื่อน : Q7 - โรงเรือนกล้วยไม้ไทย สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

comments/questions

Your E-mail: 
Your Name: