ผกากรอง : Lantana camara L. : BGO Plant Database-ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์

  แสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลพันธุ์ไม้หนังสือ

  • Lantana camara L.#1
  • Lantana camara L.#2
 • ชื่อ ผกากรอง
  ชื่อวิยาศาสตร์ Lantana camara L.
  ชื่อวงศ์ VERBENACEAE
  ชื่อเรียกอื่น ก้ามกุ้ง, เบญจมาศป่า, ขะจาย, ตาปู, มะจาย (แม่ฮ่องสอน), ขี้กา (ปราจีนบุรี), คำขี้ไก่ (เชียงใหม่), เบ็งละมาศ, สาบแร้ง, ยี่สุ่น (ตรัง), สามสิบ (จันทบุรี)
  ลักษณะ ไม้พุ่มเลื้อย สูง 2-3 เมตร ลำต้นเป้นสี่เหลี่ยม อาจมีหนามเล็กๆ ชี้ลง หรือไม่มีหนาม ใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม สลับตั้งฉาก รูปไข่ ฐานใบโค้ง ปลายใบแหลม ขอบใบหยักโค้ง-หยักฟันเลื่อย แผ่นใบด้านล่างปกคลุมด้วยขนละเอียด ดอกออกเป็นช่อเดี่ยวๆที่ปลายยอด เป็นช่อกระจุกแน่น กลีบประดับรูปสามเหลี่ยมยาว กลีบเลี้ยงแบนบาง ยาว 1-2 มิลลิเมตร ขอบหยักเป็น 2 หยักตื้นๆ กลีบดอกมักเป็นสีเหลือง ส้ม ส้มอมแดง แต่อาจมีสีชมพู ชมพูอมม่วง หรือสีขาว อาจมีหลายสีผสมกันในช่อดอกเดียว หยักเป็น 4 แฉก กว้าง 1-4 มิลลิเมตร ยาว 8-10 มิลลิเมตร เกสรเพศผู้มีก้านสั้นมาก รังไข่รูปยาวรี ผลสีม่วง ดำ มีเนื้อผล ขนาดประมาณ 3-5 มิลลิเมตร
  การกระจายพันธุ์ มีถิ่นกำเนิดมาจากหมู่เกาะแคริบเบียน และกระจายพันธุ์มาสู่เขตร้อน และเขตอบอุ่น ในประเทศไทยพบที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ขอนแก่นบุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ กรุงเทพมหานคร ระยอง ชุมพร ตรัง สตูล และสงขลา มักพบขึ้นเป็นพุ่มแน่นริมพื้นที่เพาะปลูก และริมถนน
  ประโยชน์ -
  แหล่งข้อมูล Flora of Thailand Volume 10 Part 2, Page 260
  ข้อมูลเพิ่มเติมจากฐานข้อมูลอื่น
  สรรพคุณ/ประโยชน์

comments/questions

Your E-mail: 
Your Name: