เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Sep 2015

คำหด

Engelhardia spicata Blume
เก็ดลิ้น ข่าหด ลบลีบ
JUGLANDACEAE
ไม้ต้นผลัดใบ ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงได้ถึง 25 เมตร เรือนยอดเป็น พุ่มกลม กิ่งอ่อนมีรอยแผลใบเห็นได้ชัด ลำ􀄅ต้นมักคดงอ เปลือกหนาสีเทา แตก เป็นร่องลึก ใบ เป็นใบประกอบ ช่อใบเรียงเวียนสลับ ใบย่อย 1-6 คู่ ใบอ่อนมี ขนสาก ส่วนใบแก่เกลี้ยง ขอบใบเรียบ จะทิ้งใบหมดก่อนออกดอก ดอก ดอก เพศผู้และดอกเพศเมียอยู่แยกช่อกัน ดอกเพศผู้รวมกันอยู่เป็นช่อสั้นๆ แบบหาง กระรอก ส่วนดอกเพศเมียอยู่รวมกันเป็นช่อยาวห้อยย้อยลง แต่ละดอกมีกาบ บางๆ รูปสามเหลี่ยมสีเหลืองอ่อนรองรับ และกาบนี้จะเจริญเป็นกาบของผลต่อ ไป ผล กลมแข็ง โตไม่เกิน 1 ซม. มีขนแข็งคลุมแน่น มีแฉกกาบเป็นรูปสามง่ามติด อยู่ ง่ามกลางจะยาวที่สุดประมาณ 4 ซม.
Trees 15-20 m tall. Leaves pinnately compound, spiral, pubescent; leaflets elliptic or lanceolate, 7-15 by 2-7 cm. Inflorescences in catkins. Flowers unisexual; male flowers 3-lobed; stamens 3-5; female flowers subtended by enlarged 3-lobed bracts; sepals 4, adnate to ovary. Fruits globose or ovoid, 5-6 mm in diam., 3 winged; middle wing 3-3.5 cm long. Flowering Dec.-Feb.
พบขึ้นตามป่าดิบเขา และป่าเบญจพรรณทั่วไป ยกเว้นทางภาคใต้ ตั้งแต่ระดับ 500-1500 เมตร
เป็นไม้เบิกนำที่ทนต่อความแห้งแล้งและไฟป่า เนื้อไม้ทำสิ่ง ปลูกสร้างต่างๆ ได้ดี
-

หนังสือไม้ต้นในสวนพฤกษศาสตร์, หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Tree in the Garden, Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

1190 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: