เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Sep 2015

คำหด

Engelhardia spicata Blume
เก็ดลิ้น ข่าหด ลบลีบ
JUGLANDACEAE
ไม้ต้นผลัดใบ ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงได้ถึง 25 เมตร เรือนยอดเป็น พุ่มกลม กิ่งอ่อนมีรอยแผลใบเห็นได้ชัด ลำ􀄅ต้นมักคดงอ เปลือกหนาสีเทา แตก เป็นร่องลึก ใบ เป็นใบประกอบ ช่อใบเรียงเวียนสลับ ใบย่อย 1-6 คู่ ใบอ่อนมี ขนสาก ส่วนใบแก่เกลี้ยง ขอบใบเรียบ จะทิ้งใบหมดก่อนออกดอก ดอก ดอก เพศผู้และดอกเพศเมียอยู่แยกช่อกัน ดอกเพศผู้รวมกันอยู่เป็นช่อสั้นๆ แบบหาง กระรอก ส่วนดอกเพศเมียอยู่รวมกันเป็นช่อยาวห้อยย้อยลง แต่ละดอกมีกาบ บางๆ รูปสามเหลี่ยมสีเหลืองอ่อนรองรับ และกาบนี้จะเจริญเป็นกาบของผลต่อ ไป ผล กลมแข็ง โตไม่เกิน 1 ซม. มีขนแข็งคลุมแน่น มีแฉกกาบเป็นรูปสามง่ามติด อยู่ ง่ามกลางจะยาวที่สุดประมาณ 4 ซม.
Trees 15-20 m tall. Leaves pinnately compound, spiral, pubescent; leaflets elliptic or lanceolate, 7-15 by 2-7 cm. Inflorescences in catkins. Flowers unisexual; male flowers 3-lobed; stamens 3-5; female flowers subtended by enlarged 3-lobed bracts; sepals 4, adnate to ovary. Fruits globose or ovoid, 5-6 mm in diam., 3 winged; middle wing 3-3.5 cm long. Flowering Dec.-Feb.
พบขึ้นตามป่าดิบเขา และป่าเบญจพรรณทั่วไป ยกเว้นทางภาคใต้ ตั้งแต่ระดับ 500-1500 เมตร
เป็นไม้เบิกนำที่ทนต่อความแห้งแล้งและไฟป่า เนื้อไม้ทำสิ่ง ปลูกสร้างต่างๆ ได้ดี
-

หนังสือไม้ต้นในสวนพฤกษศาสตร์, หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Tree in the Garden, Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

1382 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Engelhardia spicata Blume var. integra Manning ex Steenis DIPTEROCARPACEAE
2 Engelhardia spicata Blume var. integra Manning ex Steenis DIPTEROCARPACEAE
3 Engelhardia spicata Blume var. integra Manning ex Steenis DIPTEROCARPACEAE
4 Engelhardia spicata Blume var. integra Manning ex Steenis DIPTEROCARPACEAE
5 Engelhardia spicata Blume var. integra Manning ex Steenis DIPTEROCARPACEAE
6 Engelhardia spicata Blume var. integra Manning ex Steenis DIPTEROCARPACEAE
7 Engelhardia spicata Blume var. integra Manning ex Steenis DIPTEROCARPACEAE
8 Engelhardia spicata Blume var. integra Manning ex Steenis DIPTEROCARPACEAE
9 Engelhardia spicata Blume var. integra Manning ex Steenis DIPTEROCARPACEAE
10 Engelhardia spicata Blume var. integra Manning ex Steenis DIPTEROCARPACEAE
11 Engelhardia spicata Blume var. integra Manning ex Steenis DIPTEROCARPACEAE
12 Engelhardia spicata Blume var. integra Manning ex Steenis DIPTEROCARPACEAE
13 Engelhardia spicata Blume var. integra Manning ex Steenis DIPTEROCARPACEAE
14 Engelhardia spicata Blume var. integra Manning ex Steenis DIPTEROCARPACEAE
15 Engelhardia spicata Blume var. integra Manning ex Steenis DIPTEROCARPACEAE
16 Engelhardia spicata Blume var. integra Manning ex Steenis DIPTEROCARPACEAE
17 Engelhardia spicata Blume var. integra Manning ex Steenis DIPTEROCARPACEAE
18 Engelhardia spicata Blume var. integra Manning ex Steenis DIPTEROCARPACEAE
19 Engelhardia spicata Blume var. integra Manning ex Steenis DIPTEROCARPACEAE
20 Engelhardia spicata Blume var. integra Manning ex Steenis DIPTEROCARPACEAE
21 Engelhardia spicata Blume var. integra Manning ex Steenis DIPTEROCARPACEAE
22 Engelhardia spicata Blume var. integra Manning ex Steenis DIPTEROCARPACEAE
23 Engelhardia spicata Blume var. integra Manning ex Steenis DIPTEROCARPACEAE
24 Engelhardia spicata Blume var. integra Manning ex Steenis DIPTEROCARPACEAE
25 Engelhardia spicata Blume var. integra Manning ex Steenis DIPTEROCARPACEAE
26 Engelhardia spicata Blume var. integra Manning ex Steenis DIPTEROCARPACEAE
27 Engelhardia spicata Blume var. integra Manning ex Steenis DIPTEROCARPACEAE
28 Engelhardia spicata Blume var. integra Manning ex Steenis DIPTEROCARPACEAE
29 Engelhardia spicata Blume var. integra Manning ex Steenis DIPTEROCARPACEAE
30 Engelhardia spicata Blume var. integra Manning ex Steenis DIPTEROCARPACEAE
31 Engelhardia spicata Blume var. integra Manning ex Steenis Khle-po DIPTEROCARPACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: