เผยแพร่เมื่อ/created date: 29 Jul 2012

ว่านเพชรม้า (ว่านงูเห่า)

Curcuma stenochila Gagnep.
-
ZINGIBERACEAE
หัวมีรูปไข่ ขนาด 2 x 1 ซม. ภายในมีสีขาว เหง้าสั้นมาก ลำต้นเหนือดินสูง 30-50 แผ่นใบรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ขนาด 21-28 x 6.5-12.0 ซม. ก้านใบยาว 12-20 ซม. ผิวใบด้านบนมีขนตามแนวเส้นใบ ฐานใบเว้าเล็กน้อยเป็นรูปหัวใจ ช่อดอก ออกกลางลำต้น ก้านยาว 3-5 ซม. ช่อยาว 4 ซม. ใบประดับ รูปใบหอก ดอก หลอดกลีบเลี้ยงและหลอดกลีบดอกมีขน สเตมิโนด รูปไข่ ปลายมน มีต่อมขนคลุมแน่น กลีบปาก รูปไข่กลับ ปลายหยักเป็น 3 พูตื้น มีขนคลุมตามแนว 2 ข้างของแถบกลางแผ่นกลีบปาก อับเรณู มีต่อมขนคลุม เดือยรูปกรวย ยาวประมาณ 2 มม. รังไข่ กลม ขนาดยาวประมาณ 3 มม. มีขนคลุมแน่น
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา พบในป่าดิบชื้น ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 220-600 เมตร ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงใต้ ชอบขึ้น ช่วงออกดอกตั้งแต่ กรกฎาคม-กันยายนเป็นพืชต่างประเทศพบที่ประเทศกัมพูชา
ใช้เป็นไม้ประดับ
-

หนังสือพืชสกุลขมิ้นในประเทศไทย, หนังสือการใช้ประโยชน์พืชวงศ์ขิงในประเทศไทย

Book: Uses of Zingiberaceae in Thailand

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Curcuma stenochila Gagnep. ZINGIBERACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: