กาสะลองคำ : Radermachera ignea (Kurz) Steenis : BGO Plant Database-ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์

  แสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลพันธุ์ไม้หนังสือ

  • Radermachera ignea (Kurz) Steenis#1
  • Radermachera ignea (Kurz) Steenis#2
 • ชื่อ กาสะลองคำ
  ชื่อวิยาศาสตร์ Radermachera ignea (Kurz) Steenis
  ชื่อวงศ์ BIGNONIACEAE
  ชื่อเรียกอื่น กากี แคะเป๊าะ สำเภาหลามต้น จางจืด สะเภา อ้อยช้าง ปีบทอง
  ลักษณะ ไม้ต้นผลัดใบ สูง 6-20 เมตร ลำต้นเปลา ทรงแคบ ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ออกตรงข้ามใบย่อย 2-5 คู่ รูปรีแกมหอก หรือขอบใบขนานแกมหอก กว้าง 2-6 ซม. ยาว 5-12 ซม. ปลายเป็นติ่งโคนแหลม ดอก สีเหลืองทองหรืออมส้ม ออกเป็นกระจุกที่กิ่งและลำต้น กระจุกละ 5-10 ดอก ทยอยบาน กลีบรองกลีบดอกเป็นถ้วยสีม่วงอมแดง กลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอด ยาว 4.5-7 ซม. ส่วนกลางป่องเป็นกระเปาะ ปลายเป็นแฉกสั้น ๆ 5 แฉก เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5-2 ซม. เกสรผู้ 4 อัน ผล เป็นฝักยาว 35-90 ซม. เมื่อแก่แตกเป็น 2 ซีก เมล็ดมีปีก
  การกระจายพันธุ์ พบตามธรรมชาติทั่วไป โดยเฉพาะบนเทือกเขาหินปูนที่ค่อนข้างชื้นทางภาคเหนือ ออกดอกเดือน มีนาคม-เมษายน
  ประโยชน์ เป็นไม้เบิกนำ โตเร็ว ให้ดอกสวยงาม ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับได้ดี
  แหล่งข้อมูล หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 1, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden
  ข้อมูลเพิ่มเติมจากฐานข้อมูลอื่น
  พื้นที่จัดแสดง Q3N - โรงเรือนไม้ใหญ่ : Q3 - เรือนรวมพันธุ์ไม้ใหญ่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
  สรรพคุณ/ประโยชน์ เปลือก ใช้ใส่แผล รักษาอาการปวดฟัน รักษาโรคเรื้อน รักษาผิวหนัง


ผลการสืบค้นเพิ่มเติม

ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้มีชีวิต

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Radermachera ignea (Kurz) Steenis กาสะลองคำ Kasalong kham (Chiang Rai); กากี Kaki (Surat Thani); แคะเป๊าะ Khae po, สำเภาหลามต้น Samphao lam ton (Lampang); จางจืด Chang chuet (Chiang Mai); สะเภา Saphao, อ้อยช้าง Oi chang (Northern) BIGNONIACEAE
2 Radermachera ignea (Kurz) Steenis กาสะลองคำ Kasalong kham (Chiang Rai); กากี Kaki (Surat Thani); แคะเป๊าะ Khae po, สำเภาหลามต้น Samphao lam ton (Lampang); จางจืด Chang chuet (Chiang Mai); สะเภา Saphao, อ้อยช้าง Oi chang (Northern) BIGNONIACEAE
3 Radermachera ignea (Kurz) Steenis กาสะลองคำ Kasalong kham (Chiang Rai); กากี Kaki (Surat Thani); แคะเป๊าะ Khae po, สำเภาหลามต้น Samphao lam ton (Lampang); จางจืด Chang chuet (Chiang Mai); สะเภา Saphao, อ้อยช้าง Oi chang (Northern) BIGNONIACEAE
4 Radermachera ignea (Kurz) Steenis กาสะลองคำ Kasalong kham (Chiang Rai); กากี Kaki (Surat Thani); แคะเป๊าะ Khae po, สำเภาหลามต้น Samphao lam ton (Lampang); จางจืด Chang chuet (Chiang Mai); สะเภา Saphao, อ้อยช้าง Oi chang (Northern) BIGNONIACEAE
5 Radermachera ignea (Kurz) Steenis กาสะลองคำ Kasalong kham (Chiang Rai); กากี Kaki (Surat Thani); แคะเป๊าะ Khae po, สำเภาหลามต้น Samphao lam ton (Lampang); จางจืด Chang chuet (Chiang Mai); สะเภา Saphao, อ้อยช้าง Oi chang (Northern) BIGNONIACEAE

comments/questions

Your E-mail: 
Your Name: