เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ผักคออ่อน

Crassocephalum crepidioides(benth.)S. Moore
ผักกาดช้าง ผักเผ็ดช้าง ผักเผ็ดแม้ว ผักเพ็ดขมุ ผักกาดขมุ หญ้าดอกอ่อน หญ้าดอกขาว
ASTERACEAE (COMPOSITAE)
พืชล้มลุกฤดูเดียว สูง 60-80 ซม. ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 3-6 ซม. ยาว 6-15 ซม. โคนใบเรียวแคบเป็นก้านใบ ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบหยักหรือเว้าเป็นแฉกบริเวณฐานใบ ดอกสีขาวแกมสีส้มออกเป็นช่อที่ปลายยอด ก้านช่ออ่อน ช่อหนึ่งมี 3-5 กลุ่มดอก รูปทรงกระบอกยาวประมาณ 2 ซม. ที่ส่วนโคนมีใบประดับคล้ายเกล็ดหุ้ม ดอกย่อยอยู่รวมกันเป็นกระจุก มีเกสรผู้ 5 อัน โคนเชื่อมติดกัน ผลขนาดเล็กมาก รูปทรงกระบอก ยาวประมาณ 1 ซม. มีขนฟูสีขาวเป็นพู่ที่ปลาย น้ำหนักเบา ปลิวไปได้ตามลม
มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาเขตร้อน ปัจจุบันกระจายทั่วไปในเขตร้อน ที่ระดับน้ำทะเลจนถึงระดับ 1,500 ม. ออกดอกและติดผลช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม
ยอดอ่อนและดอกอ่อน ใช้ต้มหรือนึ่งรับประทานเป็นผักจิ้ม

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5

-

2692 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: