เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ตานทราย

Waltheria indica L.
หญ้าหัวนกเค้า
STERCULIACEAE
ไม้พุ่มสูง 10-100 เซนติเมตร กิ่งอ่อนมีขนจำนวนมาก กิ่งแก่ไม่มีขน ใบเดี่ยว ออกสลับ รูปไข่ ยาว 1-4 เซนติเมตร กว้าง 0.5-3 เซนติเมตร ปลายใบมน ฐานใบมน ขอบใบหยักฟันเลื่อย ผิวใบมีขนนุ่มทั้งสองด้าน ใบสีเขียวอ่อนหรือสีเขียวนวล เส้นใบนูนชัดเจน ก้านใบยาว 0.5-1 เซนติเมตร ผิวมีขน ดอกช่อแบบช่อกระจุก ออกตามซอกใบและปลายยอด ก้านดอกไม่มีหรือสั้นมาก ใบประดับรูปสามเหลี่ยมยาว 2.5-4 มิลลิเมตร กว้าง 0.5-1.5 มิลลิเมตร ผิวด้านนอกมีขน กลีบเลี้ยง เชื่อมกันที่ฐานเป็นรูปถ้วย ยาว 2-3 มิลลิเมตร ผิวด้านนอกมีขนจำนวนมาก ปลายแยกเป็น 5 แฉก แต่ละแฉกรูปสามเหลี่ยม ยาว 1.5-2 มิลลิเมตร กว้าง 0.8-1 มิลลิเมตร ผิวด้านนอกมีขนจำนวนมาก กลีบดอก สีเหลือง รูปลิ้น ฐานสอบเรียว ยาว 2.5-3 มิลลิเมตร กว้าง 1-2 มิลลิเมตร เกสรเพศผู้ มี 5 อัน เชื่อมติดกันที่ฐานเป็นถ้วยยาว 0.8-1 มิลลิเมตร เชื่อมติดกับฐานกลีบดอก ก้านชูแบน ยาว 1.5-2 มิลลิเมตร ติดอับเรณูตรงกลาง อับเรณูรูปรี ยาว 0.1-0.3 มิลลิเมตร สีเหลือง เกสรเพศเมีย รังไข่เหนือวงกลีบรูปค่อนข้างกลม ยาว 1-1.5 มิลลิเมตร กว้าง 0.8-1 มิลลิเมตร ผิวด้านนอกมีขนจำนวนมาก ก้านชูเกสรเป็นแท่ง ยาว 1.5-2 มิลลิเมตร ผิวด้านนอกมีขนจำนวนมาก ยอดเกสรเพศเมียแตกกิ่งก้านเหมือนเขากวาง ยาว 1.5-2 มิลลิเมตร
นครราชสีมา
ปลูกเป็นไม้ประดับ
-
-

1075 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: