เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Nov 2013

ก่อแซะ

Anacolosa ilicoides Mast.
-
OLACACEAE
ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 2-8 ม. เรือนยอดเป็นพุ่มกลมแน่น เปลือกสีเทา ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 3.5-5 ซม. ยาว 8-14 ซม. โคนใบสอบปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ดอกสีเขียว ขนาดเล็ก ออกเป็นช่อสั้นหรือเป็นกระจุกตามง่ามใบ กลีบรองดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วย กลีบดอกแยกกันมี 5-6 กลีบ เกสรผู้ขนาดสั้น ติดอยู่ที่กลีบดอก ผลเป็นผลสด รูปไข่ กว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 2-4 ซม. เมื่อสุกสีแดง มีจุดประทั่วไป มีเมล็ดแข็ง 1 เมล็ด

4, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden, หนังสือพรรณไม้ภูสวนทราย:71

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: