เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Sep 2015

ช้าแป้น

Callicarpa arborea Roxb.
ช้าแป้น ฝ้า ฝ้าขาว เสี้ยม หูควายขาว กะตอกช้าง ตาโมงปะสี ทับแป้ง เตน
VERBENACEAE
ไม้ยืนต้น สูง 5-10 ม. กิ่งและใบมีขนละเอียดรูปดาว ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 12-20 ซม. ยาว 18-35 ซม. ก้านใบยาว 3-5 ซม. ดอกสีม่วงขนาดเล็ก ออกเป็นกระจุกที่ซอกใบ ดอกย่อยมีจำนวนมาก กลีบรองดอกปลายเกือบเป็นเส้นตรง ขนาด 15 มม. กลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 4 กลีบ ขนาด 3 มม. ผลเป็นผลสดรูปกลม ขนาด 2 มม. สีม่วง
Trees 6-10 m tall; branches with stellate hairs. Leaves simple, opposite, ovate or elliptic-oblong, 15-35 by 10-15 cm. Inflorescences paniculate, cymose, terminal or axillary; calyx cup-shaped, with stellate hairs outside; corolla violet or pink. Fruits globose, 1.3-2 mm in diam., violet when ripe. Flowering Apr.-Jul.
จากอินเดียตะวันออกถึงมาเลเซีย และสุมาตรา พบทั่วไปตามป่าผลัดใบและป่าดิบเขา ที่ใกล้ระดับน้ำทะเลจนถึงระดับความสูง 1,200 ม.
เปลือกต้นต้มน้ำดื่มและใช้แช่รักษาอัมพาตระยะต้นๆ
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4, หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book 'Queen Sirikit Botanic Garden', Vol. 4, Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

3636 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Callicarpa arborea Roxb. ช้าแป้น LAMIACEAE
2 Callicarpa arborea Roxb. ช้าแป้น LAMIACEAE
3 Callicarpa arborea Roxb. ช้าแป้น LAMIACEAE
4 Callicarpa arborea Roxb. ช้าแป้น LAMIACEAE
5 Callicarpa arborea Roxb. ช้าแป้น LAMIACEAE
6 Callicarpa arborea Roxb. ช้าแป้น LAMIACEAE
7 Callicarpa arborea Roxb. ช้าแป้น LAMIACEAE
8 Callicarpa arborea Roxb. ช้าแป้น LAMIACEAE
9 Callicarpa arborea Roxb. ช้าแป้น LAMIACEAE
10 Callicarpa arborea Roxb. ช้าแป้น LAMIACEAE
11 Callicarpa arborea Roxb. ช้าแป้น LAMIACEAE
12 Callicarpa arborea Roxb. ช้าแป้น LAMIACEAE
13 Callicarpa arborea Roxb. ช้าแป้น LAMIACEAE
14 Callicarpa arborea Roxb. ช้าแป้น LAMIACEAE
15 Callicarpa arborea Roxb. ช้าแป้น LAMIACEAE
16 Callicarpa arborea Roxb. ช้าแป้น LAMIACEAE
17 Callicarpa arborea Roxb. ช้าแป้น LAMIACEAE
18 Callicarpa arborea Roxb. ช้าแป้น LAMIACEAE
19 Callicarpa arborea Roxb. ช้าแป้น LAMIACEAE
20 Callicarpa arborea Roxb. ช้าแป้น LAMIACEAE
21 Callicarpa arborea Roxb. ช้าแป้น LAMIACEAE
22 Callicarpa arborea Roxb. ช้าแป้น LAMIACEAE
23 Callicarpa arborea Roxb. ช้าแป้น LAMIACEAE
24 Callicarpa arborea Roxb. ช้าแป้น LAMIACEAE
25 Callicarpa arborea Roxb. ช้าแป้น LAMIACEAE
26 Callicarpa arborea Roxb. ช้าแป้น LAMIACEAE
27 Callicarpa arborea Roxb. ช้าแป้น LAMIACEAE
28 Callicarpa arborea Roxb. ช้าแป้น LAMIACEAE
29 Callicarpa arborea Roxb. ช้าแป้น LAMIACEAE
30 Callicarpa arborea Roxb. ช้าแป้น LAMIACEAE
NO. Scientific name Local name Family
1 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
2 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
3 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
4 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
5 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
6 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
7 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
8 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
9 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
10 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
11 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
12 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
13 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
14 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
15 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
16 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
17 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
18 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
19 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
20 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
21 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
22 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
23 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
24 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
25 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
26 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
27 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
28 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
29 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
30 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
31 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
32 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
33 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
34 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
35 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
36 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
37 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
38 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
39 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
40 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
41 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
42 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
43 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
44 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
45 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
46 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
47 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
48 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
49 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
50 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
51 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
52 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
53 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
54 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
55 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
56 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
57 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
58 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
59 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
60 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
61 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
62 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
63 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
64 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
65 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE
66 Callicarpa arborea Roxb. Cha paen LAMIACEAE
67 Callicarpa arborea Roxb. Cha paen LAMIACEAE
68 Callicarpa arborea Roxb. Cha paen LAMIACEAE
69 Callicarpa arborea Roxb. Cha paen LAMIACEAE
70 Callicarpa arborea Roxb. Cha paen LAMIACEAE
71 Callicarpa arborea Roxb. Cha pan (ช้าแป้น) LAMIACEAE
72 Callicarpa arborea Roxb. Chaa paen LAMIACEAE
73 Callicarpa arborea Roxb. ช้าแป้น LAMIACEAE
74 Callicarpa arborea Roxb. สักขี้ไก่ LAMIACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: