เผยแพร่เมื่อ/created date: 8 Apr 2013

ไคร้น้ำ

Homonoia riparia Lour.
ไคร้หิน ไคร้ แร่ แลแร สี่ทีโค่
EUPHORBIACEAE
ไม้พุ่ม สูง 2-4 ม. ใบเป็นเดี่ยว รูปยาวแคบแกมรูปหอก ขนาดกว้าง 1-2.5 ซม. ยาว 7-18 ซม. โคนและปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ก้านใบยาว 4-11 มม. ดอกสีแดง ออกเป็นช่อตามซอกใบ ยาว 3-11 ซม. ดอกย่อยแยกเพศ ไมมีกลีบดอก ดอกเพศผู้ กลีบรองดอกรูปกลม แยกเป็น 3 แฉก เกสรผู้จำนวนมาก ดอกเพศเมีย กลีบรองดอกรูปไข่ปลายแหลม ผลเป็นผลแห้ง ทรงกลม ขนาด 5-8 มม. มีขน เมล็ดรูปไข่ ขนาด 2 มม.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4

Book 'Queen Sirikit Botanic Garden', Vol. 4

2005 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Homonoia riparia Lour. EUPHORBIACEAE
NO. Scientific name Local name Family
1 Homonoia riparia Lour. EUPHORBIACEAE
2 Homonoia riparia Lour. EUPHORBIACEAE
3 Homonoia riparia Lour. EUPHORBIACEAE
4 Homonoia riparia Lour. EUPHORBIACEAE
5 Homonoia riparia Lour. EUPHORBIACEAE
6 Homonoia riparia Lour. EUPHORBIACEAE
7 Homonoia riparia Lour. EUPHORBIACEAE
8 Homonoia riparia Lour. EUPHORBIACEAE
9 Homonoia riparia Lour. EUPHORBIACEAE
10 Homonoia riparia Lour. EUPHORBIACEAE
11 Homonoia riparia Lour. EUPHORBIACEAE
12 Homonoia riparia Lour. EUPHORBIACEAE
13 Homonoia riparia Lour. EUPHORBIACEAE
14 Homonoia riparia Lour. EUPHORBIACEAE
15 Homonoia riparia Lour. EUPHORBIACEAE
16 Homonoia riparia Lour. EUPHORBIACEAE
17 Homonoia riparia Lour. EUPHORBIACEAE
18 Homonoia riparia Lour. EUPHORBIACEAE
19 Homonoia riparia Lour. EUPHORBIACEAE
20 Homonoia riparia Lour. EUPHORBIACEAE
21 Homonoia riparia Lour. EUPHORBIACEAE
22 Homonoia riparia Lour. EUPHORBIACEAE
23 Homonoia riparia Lour. EUPHORBIACEAE
24 Homonoia riparia Lour. EUPHORBIACEAE
25 Homonoia riparia Lour. EUPHORBIACEAE
26 Homonoia riparia Lour. EUPHORBIACEAE
27 Homonoia riparia Lour. EUPHORBIACEAE
28 Homonoia riparia Lour. EUPHORBIACEAE
29 Homonoia riparia Lour. EUPHORBIACEAE
30 Homonoia riparia Lour. EUPHORBIACEAE
31 Homonoia riparia Lour. EUPHORBIACEAE
32 Homonoia riparia Lour. EUPHORBIACEAE
33 Homonoia riparia Lour. EUPHORBIACEAE
34 Homonoia riparia Lour. EUPHORBIACEAE
35 Homonoia riparia Lour. EUPHORBIACEAE
36 Homonoia riparia Lour. EUPHORBIACEAE
37 Homonoia riparia Lour. EUPHORBIACEAE
38 Homonoia riparia Lour. EUPHORBIACEAE
39 Homonoia riparia Lour. EUPHORBIACEAE
40 Homonoia riparia Lour. EUPHORBIACEAE
41 Homonoia riparia Lour. EUPHORBIACEAE
42 Homonoia riparia Lour. EUPHORBIACEAE
43 Homonoia riparia Lour. EUPHORBIACEAE
44 Homonoia riparia Lour. EUPHORBIACEAE
45 Homonoia riparia Lour. EUPHORBIACEAE
46 Homonoia riparia Lour. EUPHORBIACEAE
47 Homonoia riparia Lour. EUPHORBIACEAE
48 Homonoia riparia Lour. EUPHORBIACEAE
49 Homonoia riparia Lour. khrai nam EUPHORBIACEAE
50 Homonoia riparia Lour. Khrai Nam EUPHORBIACEAE
51 Homonoia riparia Lour. Khrai Nam EUPHORBIACEAE
52 Homonoia riparia Lour. Klai nam EUPHORBIACEAE
53 Homonoia riparia Lour. Kod Sang EUPHORBIACEAE
54 Homonoia riparia Lour. Krai nam EUPHORBIACEAE
55 Homonoia riparia Lour. Krai nam (ŠญฬŽŽ๎) EUPHORBIACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: