เผยแพร่เมื่อ/created date: -

รักขาว

Semecarpus cochinchinensis Engl.
เดาอุงะ น้ำเกลี้ยง ปูนผง รัก รักน้ำ ฮักขี้หมู ฮักหมู
ANACARDIACEAE
ไม้ต้น สูง 8-15 ม. ยางสีดำ ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเวียนสลับบริเวณปลายยอด รูปไข่กลับ ขนาดกว้าง 4-12 ซม. ยาว 10-30 ซม. โคนใบสอบ ปลายใบมน หลังใบมัน ท้องใบมีขนนุ่ม ดอกสีเหลืองแกมเขียว ขนาดเล็ก ออกเป็นช่อที่ปลายยอด ยาว 20-50 ซม. กลีบรองดอก 5 กลีบ รูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ก กลีบดอก 5 กลีบ ขนาด 2 มม. เกสรผู้ 5 อัน ผลเป็นผลสด มีเยื่อหุ้มสีเหลืองส้ม รูปกรวยคว่ำ ขนาด 3-5 ซม.
จากภูมิภาคอินโดจีนถึงมาเลเซีย ในประเทศไทยพบทุกภาค ตามป่าผลัดใบ ที่ระดับความสูง 400 ม. ขึ้นไป ออกดอกและติดผลช่วงเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม
เป็นพันธุ์ไม้ป่าของไทย

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

3465 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: