เผยแพร่เมื่อ/created date: -

รามใหญ่

Ardisia elliptica Thunb.
มะจ้ำ ผักจ้ำ ตาไก่ ทุรังกาสา รังพิสา
PRIMULACEAE
ไม้พุ่ม สูง 1-4 ม. ใบเป็นใบเดี่ยว รูปรีถึงไข่กลับ กว้าง 2.5-5 ซม. ยาว 6-12 ซม. โคนใบสอบ ปลายใบมนหรือเป็นติ่งมน เส้นใบเห็นไม่ชัดเจน ดอกสีชมพูอ่อน ออกเป็นช่อคล้ายร่ม กลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่ เกสรผู้ 5 อัน ล้อมรังไข่ไว้ภายใน ผลเป็นผลสด ค่อนข้างกลม ขนาด 5-6 มม. สีเทาเข้มถึงดำ เรียงชิดกัน
จากอินเดียถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินโดนีเซีย ประเทศไทยพบทางภาคใต้ ตามป่าชายหาดและบริเวณหลังป่าชายเลนหรือป่าดิบบนภูเขาหินทราย ที่ระดับความสูงไม่เกิน 500 ม. ออกดอกและติดผลช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม
มีรูปทรงต้นสวยงาม นำมาปลูกเป็นไม้ประดับได้
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5

-

1140 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: