เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เทพอัปสร

Delphinium siamense (Craib) Munz
-
RANUNCULACEAE
พืชล้มลุก สูง 30-60 ซม. ลำต้นมีขนยาวทั่วไป ใบเป็นใบเดี่ยวมีมากบริเวณโคนต้น แผ่กว้างขนาด 2.5-4 ซม. แผ่นใบจักเว้าลึก 5 พู ขอบใบจักเว้าตื้นๆ โคนใบเว้า ปลายใบแหลม ก้านใบเรียวยาว 2-5 ซม. ดอกสีม่วงเข้ม รูปถ้วย ออกเป็นช่อแกน ส่วนท้ายสอบยาว ส่วนปลายบาน ออกดอกเรียงตั้งในแนวเดียวกัน ทุกดอกมีใบประดับคล้ายใบ รูปไข่กว้างรองรับ ดอกย่อยกว้าง 2-2.5 ซม. งวงน้ำหวานชี้ตรงยาว 1-2 ซม. กลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่กว้าง กลีบบนด้านหน้าโค้งลงปลายแหลม กลีบข้างและกลีบล่างเวียนซ้อนกันปลายมนหรือเป็นติ่งแหลม เกสรผู้ 5 อัน ลักษณะเป็นแผ่นสีม่วงเข้มอยู่ในหลอดดอก ก้านดอกยาว 0.5-2 ซม.
เป็นพันธุ์พืชเฉพาะถิ่นของดอยเชียงดาว ขึ้นกระจายตามชายป่าชายทุ่งหญ้า และซอกหินที่ชื้น บริเวณเขาหินปูนที่ระดับความสูง 1,900-2,150 ม. ออกดอกเดือนธันวาคม-มกราคม
เป็นพันธุ์ไม้ไทยหายาก ยังไม่มีการศึกษา

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5

-

3311 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: