เผยแพร่เมื่อ/created date: 10 Nov 2015

ขาวปั้น

Scabiosa siamensis Craib
ตุ้มมณี
DIPSACACEAE
ไม้ล้มลุก สูง 30-60 ซม. มีลำต้นเป็นเหง้า ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงแผ่รอบโคนต้น รูปพาย กว้าง 4-8 ซม. ยาว 6-18 ซม. โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ขอบใบจักหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ก้านใบสั้น ดอกสีขาวออกเป็นช่อกระจุกแน่น เกือบกลม ขนาด 4-6 ซม. ก้านช่อดอกยาว 8-20 ซม. มีขนปกคลุม มีใบประดับรูปขอบขนานที่ดคนช่อดอก กลีบรองดอกเป็นขนแข็ง กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดรูปกรวย เกสรผู้ 4 อัน เกสรเมียยาวพ้นหลอดดอก ปลายเป็นปุ่มสีขาว ผลเป็นผลแห้งเมล็ดแก่ติดแน่นกับใบประดับ
ขึ้นตามซอกเขาหินปูน ที่ระดับความสูง 1,900-2,200 ม. ออกดอกและติดผลช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม
เป็นไม้หายากพบเฉพาะที่ดอยเชียงดาว
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5

-

1439 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: