เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Aug 2016

เอื้องกุหลาบน่าน

Aerides rosea Lodd. ex Lindl. & Paxton
Aerides affinis Wallich ex Lindley var. rosea (Loddiges ex Lindley & Paxton) E. C. Parish; A. fieldingii B. S. Williams; A. fieldingii var. williamsii (Warner) Veitch; A. williamsii Warner.
เอื้องกุหลาบไอยราวรรณ
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 30-60 ซม. ลำต้นเรียว ใบ รูปขอบขนาน กว้าง 3-5 ซม. ยาว 15-20 ซม. ปลายใบเว้า ไม่เท่ากัน ดอก ออกเป็นช่อตามซอกใบ ห้อยลง ยาว 20-30 ซม. ดอกย่อยเรียงกันค่อนข้างแน่น สีขาว มีแต้มและประ สีชมพูเข้ม ดอกบานเต็มที่กว้าง 2 ซม. มีกลิ่นหอม
Epiphyte, 30 – 60 cm tall; stem stout, terete. Leaves oblong, 3 – 5 cm wide, 15 – 20 cm long, apex unequally bilobed. Inflorescence axillary, pendulous, dense-flowered. Flowers white with dark pink dots, c. 2 cm across, fragrant; dorsal sepal subobovate; lateral sepals slightly oblique, ovate; petals obovate; lip deltoid to trullate.
พบตามป่าดิบเขา ทางภาคเหนือ และภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ออกดอกช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม. การกระจายพันธุ์: อินเดีย เมียนม่าร์ จีนตอนใต้ และไทย
Hill evergreen forest in Northern and Northeastern Thailand. Flowering in April – May. Distribution: India, Myanmar, Southern of China, and Thailand.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

4440 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: