เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Aug 2016

เอื้องกุหลาบน่าน

Aerides rosea Lodd. ex Lindl. & Paxton
เอื้องกุหลาบไอยราวรรณ
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 30-60 ซม. ลำต้นเรียว ใบ รูปขอบขนาน กว้าง 3-5 ซม. ยาว 15-20 ซม. ปลายใบเว้า ไม่เท่ากัน ดอก ออกเป็นช่อตามซอกใบ ห้อยลง ยาว 20-30 ซม. ดอกย่อยเรียงกันค่อนข้างแน่น สีขาว มีแต้มและประ สีชมพูเข้ม ดอกบานเต็มที่กว้าง 2 ซม. มีกลิ่นหอม พบตามป่าดิบเขา ทางภาคเหนือ และภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ออกดอกช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม
อินเดีย เมียนม่าร์ จีนตอนใต้ และไทย
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

3677 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: