เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Aug 2016

เอื้องผึ้ง

Dendrobium lindleyi Steud.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 6-10 ซม. ลำลูกกล้วยรูปรี เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 ซม. ใบ รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 3 ซม. ยาว 8-10 ซม. ดอก ออกเป็นช่อตามข้อ ห้อยลง ก้านช่อยาว 15-25 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเหลืองเข้ม กลีบปาก แผ่กว้าง รูปรีแกมกลม มีแต้มสีส้ม ที่โคนกลีบและมีขนนุ่ม ดอกบานเต็มที่กว้าง 3 ซม. มีกลิ่นหอม พบทั่วประเทศตามป่าผลัดใบ หรือป่าดิบ ที่ระดับความสูง 300-1,500 เมตร ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน
Epiphytic orchid, sympodial; psuedobulbs 6-10 cm tall, tufted. Leaves oblong-elliptic, 8-10 by 2.5-3 cm long. Inflorescences pendulous. Flowers ca. 3 cm across; sepals and petals bright yellow; lip broadly elliptic with orange tint at center. Flowering Feb.-Apr.
อินเดีย จีนตอนใต้ และเอเชียตะวันออก เฉียงใต้
-
-

6, หนังสือพรรณไม้ภูสวนทราย หน้า 82, หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

6, Plant of Phu suan sai page 82, Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

24675 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Dendrobium lindleyi Steud. ORCHIDACEAE
2 Dendrobium lindleyi Steud. ORCHIDACEAE
3 Dendrobium lindleyi Steud. ORCHIDACEAE
4 Dendrobium lindleyi Steud. ORCHIDACEAE
5 Dendrobium lindleyi Steud. ORCHIDACEAE
6 Dendrobium lindleyi Steud. ORCHIDACEAE
7 Dendrobium lindleyi Steud. ORCHIDACEAE
8 Dendrobium lindleyi Steud. ORCHIDACEAE
9 Dendrobium lindleyi Steud. ORCHIDACEAE
10 Dendrobium lindleyi Steud. ORCHIDACEAE
11 Dendrobium lindleyi Steud. ORCHIDACEAE
12 Dendrobium lindleyi Steud. ORCHIDACEAE
13 Dendrobium lindleyi Steud. ORCHIDACEAE
14 Dendrobium lindleyi Steud. ORCHIDACEAE
15 Dendrobium lindleyi Steud. ORCHIDACEAE
16 Dendrobium lindleyi Steud. เอื้องผึ้ง ORCHIDACEAE
17 Dendrobium lindleyi Steud. เอื้องผึ้ง ORCHIDACEAE
18 Dendrobium lindleyi Steud. เอื้องผึ้ง ORCHIDACEAE
19 Dendrobium lindleyi Steud. เอื้องผึ้ง ORCHIDACEAE
20 Dendrobium lindleyi Steud. เอื้องผึ้ง ORCHIDACEAE
21 Dendrobium lindleyi Steud. เอื้องผึ้ง ORCHIDACEAE
22 Dendrobium lindleyi Steud. เอื้องผึ้ง ORCHIDACEAE
23 Dendrobium lindleyi Steud. เอื้องผึ้ง ORCHIDACEAE
24 Dendrobium lindleyi Steud. เอื้องผึ้ง ORCHIDACEAE
25 Dendrobium lindleyi Steud. เอื้องผึ้ง ORCHIDACEAE
26 Dendrobium lindleyi Steud. เอื้องผึ้ง ORCHIDACEAE
27 Dendrobium lindleyi Steud. เอื้องผึ้ง ORCHIDACEAE
28 Dendrobium lindleyi Steud. เอื้องผึ้ง ORCHIDACEAE
29 Dendrobium lindleyi Steud. เอื้องผึ้ง ORCHIDACEAE
30 Dendrobium lindleyi Steud. เอื้องผึ้ง ORCHIDACEAE
31 Dendrobium lindleyi Steud. เอื้องผึ้ง ORCHIDACEAE
32 Dendrobium lindleyi Steud. เอื้องผึ้ง ORCHIDACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: