เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ฉัตรมรกต

Liparis siamensis Rolfe ex Downie
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดิน สูง 10-15 ซม. ลำต้นสั้น ใบ แผ่กว้าง แผ่นใบเป็นคลื่นรูปรี กว้าง 3.5-5 ซม. ยาว 10-12 ซม. ปลายใบสอบ จำนวน 2 ใบต่อต้น ดอก ออกเป็นช่อตั้ง ที่ปลายยอด ยาว 10-12 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเขียวสด กลีบปากแผ่กลม ผิวเป็นมันปลายเส้าเกสรสีเหลือง ดอกบาน เต็มที่กว้าง 0.8 ซม. พบตามป่าผลัดใบชื้นทางภาคเหนือ และภาคตะวันตก ออกดอกช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม
เมียนม่าร์ ไทย และลาว
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

16779883 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: