เผยแพร่เมื่อ/created date: 29 Aug 2016

ฟ้ามุ่ย

Vanda coerulea Griff. ex Lindl.
เอื้องฟ้ามุ่ย พอดอนญ่า พอท็อง
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 30-50 ซม. ใบ รูปรางน้ำ กว้าง 2-2.5 ซม. ยาว 17-25 ซม. ออกเรียงสลับซ้อนกันค่อนข้างแน่น มีกาบใบหุ้มลำต้น ดอก ออกเป็นช่อตามซอกใบ ช่อดอก ยาว 25-40 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีฟ้าอ่อนถึงอมม่วง มีลายเส้นร่างแหสีครามเข้ม กลีบปากสีม่วงแกมน้ำเงิน ดอกบานเต็มที่ กว้าง 7-8 ซม. พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือ ออกดอกช่วงเดือน กรกฎาคม-กันยายน
อินเดีย จีนตอนใต้ เมียนม่าร์ และ ตอนเหนือของประเทศไทย
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

4742 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: