เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Nov 2015

สะลีกดง

Alangium kurzii Craib
จำปาทอง , ผาเก
CORNACEAE
ไม้ต้น สูงได้ถึง 20 ม. กิ่งก้านมีขนนุ่ม ใบ เดี่ยว แผ่กว้างรูปไข่ ขนาดกว้าง 4-10 ซม. ยาว 10-20 ซม. โคนเบี้ยว ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบมีขนนุ่มทั้งสองด้าน เส้นใบแตกจากโคนใบ 5-7 เส้น ก้านใบยาว 1-2 ซม. มีขนนุ่ม ดอก สีขาวหรือเหลือง ออกเป็นช่อตามซอกใบ ช่อดอกยาว 2-7 ซม. ดอกย่อย 3-15 ดอก ขนาดยาว 1.5-2.5 ซม. กลีบรองดอกเชื่อมกันเป็นถ้วย กลีบดอก 7-10 กลีบ มีขนนุ่ม เมื่อบานม้วนออกด้านนอก เกสรผู้ 7-10 อัน สีเหลือง เกสรเมีย 1 อัน ปลายเป็นก้อนกลม ผล เป็นผลสด ผลแก่สีม่วงดำ รูปรี ขนาดกว้าง 5-8 มม. ยาว 8-14 มม. เมล็ด 1-2 เมล็ด
Tree, up to 20 m high, young branches tomentose. Leaves simple, broadly ovate, 10-20 cm long by 4-10 cm wide, tomentose on both surfaces, base oblique; apex acuminate; margin entire; secondary nerves 5-7 from the base; petiole 1-2 cm long. Inflorescence axillary fascicle, 3-15 flowered, 2-7 cm long. Flowers white to yellow; 1.5-2.5 cm long; calyx cup shaped; corolla 7-10, tomentose, recurved and curled; stamens 7-10, yellow; style solitary; stigma capitates, Fruit drupe, purplish black, ellipsoid, 8-14 mm long, 5-8 mm wide. Seeds 1-2.
พบกระจายในจีนตอนใต้และ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยพบทุกภาคตามป่าดิบเขาและ ป่าดิบแล้งที่ระดับความสูง 150-1,300 เมตร ออกดอกช่วงเดือน มกราคม-กรกฎาคม ติดผลช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม
Southern China to Southeast Asia. In Thailand, found throughout the country in hill evergreen forests and dry evergreen forests at elevations of 150-1,300 m. Flowering from January to July. Fruiting from May to August.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

2469 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: