เผยแพร่เมื่อ/created date: 26 Oct 2014

กางขี้มอด

Albizia odoratissima (L.f.) Benth.
กางแดง คางแดง จันทน์ มะขามป่า
FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
ไม้ต้น สูง 10-15 เมตรปลายยอดและกิ่งอ่อนมีรอยแผล ระบายอากาศ ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ยาว 20-30 ซม. ใบย่อย 10-16 คู่ รูปขอบขนานแกมเบี้ยว กว้าง 0.6-1.2 ซม. ยาว 1.1-3.5 ซม. ดอก สีขาว ออกเป็นช่อตามกิ่ง ยาว 10-20 ซม. ช่อดอกย่อยประกอบด้วยดอกย่อยหลายดอก รวมกันเป็นกลุ่ม กลีบรองดอกรูปหลอดปลายเป็นซี่เล็ก กลีบดอกรูปกรวย ยาว 6.5-9 มม. ปลายแยกเป็นแฉก เกสรผู้จำนวนมาก ผล เป็นฝักแบนรูป ขอบขนาน กว้าง 2.5-3 ซม. ยาว 17-20 ซม. เมื่อแก่มีสีน้ำตาลเข้ม และแตกด้านข้าง เมล็ด รูปรีกว้าง
Tree, 10-15 m high, shoots and young branches sparse with lenticels. Leaves bi-pinnately compound, 20-30 cm long; leaflets 10-16 pairs per pinnae, oblique lanceolate, 1.1-3.5 cm long by 0.6-1.2 cm wide. Inflorescence axillary panicle, 10-20 cm long. Flowers white; calyx lobes with small teeth; corolla funnel shaped, 6.5-9 mm long; stamens numerous. Pod flat, oblong, 17-20 cm long, 2.5-3 cm wide, dark brown. Seeds broadly elliptic.
จากอินเดียถึงเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ ประเทศไทยขึ้นตามป่าดิบเขาและป่าผลัดใบ ที่ระดับ ความสูงถึง 1,000 เมตร ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม
India to Southeast Asia, in hill evergreen forests and dry evergreen forests, from lowlands up to 1,000 m. Flowering from March to May.
เนื้อไม้ใช้สร้างบ้าน หรือทำเฟอร์นิเจอร์
The wood is good for furniture and in shade construction.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

6278 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
2 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
3 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
4 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
5 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
6 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
7 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
8 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
9 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
10 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
11 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
12 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
13 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
14 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
15 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
16 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
17 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
18 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
19 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
20 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
21 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
22 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
23 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
24 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
25 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
26 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
27 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
28 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
29 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
30 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
31 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
32 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
33 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
34 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
35 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
36 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
37 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
38 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
39 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
40 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
41 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
42 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
43 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
44 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
45 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
46 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
47 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
48 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
49 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
50 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
51 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
52 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
53 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
54 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
55 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
56 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
57 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
58 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
59 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
60 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
61 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
62 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
63 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
64 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
65 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
66 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
67 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
68 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
69 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
70 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
71 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
72 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
73 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
74 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
75 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
76 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
77 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
78 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. ก้างขี้มอด FABACEAE
NO. Scientific name Local name Family
1 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
2 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
3 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
4 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
5 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
6 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
7 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
8 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
9 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
10 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
11 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
12 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
13 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
14 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
15 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
16 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
17 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
18 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
19 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
20 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
21 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
22 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
23 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
24 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
25 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
26 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
27 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
28 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
29 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
30 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
31 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
32 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
33 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
34 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
35 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
36 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
37 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
38 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
39 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
40 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
41 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
42 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
43 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
44 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
45 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
46 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
47 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
48 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
49 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. Kang khi mod FABACEAE
50 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. Kang khi mot FABACEAE
51 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. Kang khi mot FABACEAE
52 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. Kwa (Karen-Chiang Mai) FABACEAE
53 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. Thing thon, Suan FABACEAE
54 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE
55 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด Kang khi mot FABACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: