เผยแพร่เมื่อ/created date: 26 Oct 2014

กางขี้มอด

Albizia odoratissima (L.f.) Benth.
กางแดง คางแดง จันทน์ มะขามป่า
FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
ไม้ต้น สูง 10-15 เมตรปลายยอดและกิ่งอ่อนมีรอยแผล ระบายอากาศ ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ยาว 20-30 ซม. ใบย่อย 10-16 คู่ รูปขอบขนานแกมเบี้ยว กว้าง 0.6-1.2 ซม. ยาว 1.1-3.5 ซม. ดอก สีขาว ออกเป็นช่อตามกิ่ง ยาว 10-20 ซม. ช่อดอกย่อยประกอบด้วยดอกย่อยหลายดอก รวมกันเป็นกลุ่ม กลีบรองดอกรูปหลอดปลายเป็นซี่เล็ก กลีบดอกรูปกรวย ยาว 6.5-9 มม. ปลายแยกเป็นแฉก เกสรผู้จำนวนมาก ผล เป็นฝักแบนรูป ขอบขนาน กว้าง 2.5-3 ซม. ยาว 17-20 ซม. เมื่อแก่มีสีน้ำตาลเข้ม และแตกด้านข้าง เมล็ด รูปรีกว้าง
Tree, 10-15 m high, shoots and young branches sparse with lenticels. Leaves bi-pinnately compound, 20-30 cm long; leaflets 10-16 pairs per pinnae, oblique lanceolate, 1.1-3.5 cm long by 0.6-1.2 cm wide. Inflorescence axillary panicle, 10-20 cm long. Flowers white; calyx lobes with small teeth; corolla funnel shaped, 6.5-9 mm long; stamens numerous. Pod flat, oblong, 17-20 cm long, 2.5-3 cm wide, dark brown. Seeds broadly elliptic.
จากอินเดียถึงเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ ประเทศไทยขึ้นตามป่าดิบเขาและป่าผลัดใบ ที่ระดับ ความสูงถึง 1,000 เมตร ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม
India to Southeast Asia, in hill evergreen forests and dry evergreen forests, from lowlands up to 1,000 m. Flowering from March to May.
เนื้อไม้ใช้สร้างบ้าน หรือทำเฟอร์นิเจอร์
The wood is good for furniture and in shade construction.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

5030 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
2 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
3 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
4 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
5 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
6 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
7 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
8 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
9 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
10 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
11 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
12 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
13 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
14 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
15 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
16 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
17 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
18 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
19 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
20 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
21 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
22 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
23 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
24 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
25 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
26 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
27 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
28 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
29 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
30 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
31 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
32 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
33 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
34 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
35 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
36 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
37 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
38 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
39 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
40 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
41 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
42 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
43 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
44 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
45 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
46 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
47 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
48 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. Kang khi mod FABACEAE
49 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. Kang khi mot FABACEAE
50 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. Kang khi mot FABACEAE
51 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. Kwa (Karen-Chiang Mai) FABACEAE
52 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. Thing thon, Suan FABACEAE
53 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด Kang khi mot FABACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: