เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เสี้ยวป่า

Bauhinia saccocalyx Pierre
ชงโค
CAESALPINIACEAE
ไม้พุ่มหรือกึ่งเลื้อย ขนาดเล็ก สูง 4- 8 เมตร ใบ เดี่ยว รูปไข่กว้าง ตอนปลายแยกเป็น 2 พู กว้าง 5-9 ซม. ยาว 6-10 ซม. เส้นใบ 9-11 เส้น ปลายใบแหลม ผิวใบด้านบนเรียบ ด้านล่าง มีขน บางๆ หูใบขนาดเล็กหลุดร่วงง่าย ดอก สีขาวหรือแกมชมพูอ่อน ออกเป็นช่อแบบกระจะ มีดอกย่อยหนาแน่นเป็นพวง ยาวได้ถึง 7 ซม. ดอกย่อย บานเต็มที่กว้างประมาณ 1-1.4 ซม. กลีบรองดอกคล้าย กาบหรือแยกออกเป็นสองปาก กลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่กลับ ปลายมน ดอกเพศผู้ที่ไม่เป็นหมันมีเกสรผู้ 10 อัน ดอกเพศเมียจะมีเกสรผู้ ที่เป็นหมันคล้ายเส้นด้าย 10 อัน รังไข่มีขน ผล เป็นฝักแบน ผิวเรียบ ปลายโค้งงอ ยาวประมาณ 7-14 ซม. มี 3-5 เมล็ด
Shrub or straggling shrub, 4-8 m high, normally dioecious. Leaves simple, broadly ovate, bifid to 1/3-1/2, tip of lobes triangular-acute, 6-10 cm long by 5-9 cm wide, upper surface glabrous; secondary nerves 9-11; stipules minute, early caducous. Inflorescence panicle with dense flowered, up to ca 7 cm long. Flowers white to pinkish white, 1-1.4 cm across; calyx spathaceous or splitting in two; corolla 5, obovate, apex rounded. Male flower with 10 fertile stamens. Female flower with 10 filiform staminodes; ovary hairy. Pod dehiscent, strap-shaped, apex with curved beak, glabrous, 7-14 cm long. Seeds 3-5.
ภูมิภาคอินโดจีน ประเทศไทย พบขึ้นทั่วไป ในที่โล่งและป่าผลัดใบผสมเกือบทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ ที่ระดับความสูงถึง 800 เมตร
Thailand and Indochina. In Thailand, frequently in open areas and mixed deciduous forests throughout except in the south, up to an elevation of 800 m.
นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับริมทาง
Commonly cultivated as roadside trees.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

8959 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
2 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
3 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
4 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
5 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
6 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
7 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
8 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
9 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
10 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
11 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
12 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
13 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
14 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
15 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
16 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
17 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
18 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
19 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
20 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
21 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
22 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
23 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
24 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
25 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
26 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
27 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
28 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
29 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
30 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
31 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
32 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
33 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
34 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
35 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
36 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
37 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
38 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
39 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
40 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
41 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
42 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
43 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
44 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
45 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
46 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
47 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
48 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
49 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
50 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
51 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
52 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
53 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
54 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
55 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
56 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
57 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
58 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
59 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
60 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
61 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
62 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
63 Bauhinia saccocalyx Pierre FABACEAE
64 Bauhinia saccocalyx Pierre Kiaw Pa FABACEAE
65 Bauhinia saccocalyx Pierre Siao dok khao FABACEAE
66 Bauhinia saccocalyx Pierre Siao pa FABACEAE
67 Bauhinia saccocalyx Pierre Siao pa FABACEAE
68 Bauhinia saccocalyx Pierre Sieo paa FABACEAE
69 Bauhinia saccocalyx Pierre ดอกจำปา FABACEAE
70 Bauhinia saccocalyx Pierre เสี้ยวป่า FABACEAE
71 Bauhinia saccocalyx Pierre เสี้ยวป่า FABACEAE
72 Bauhinia saccocalyx Pierre เสี้ยวป่า FABACEAE
73 Bauhinia saccocalyx Pierre เสี้ยวป่า FABACEAE
74 Bauhinia saccocalyx Pierre เสี้ยวป่า FABACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: