เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ขี้ตุ่น

Helicteres angustifolia L.
ปอขี้ไก่ ปอมัดโป หญ้าหางอ้น เข้ากี่น้อย ขี้อ้น
STERCULIACEAE
ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 3 ม. ลำต้นและกิ่งมีขน สีน้ำตาลรูปดาว ปกคลุม ใบ เดี่ยว รูปหอกแกมรูปไข่ กว้าง 1.4-5 ซม. ยาว 7-10 ซม. ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมน ดอก สีม่วงอ่อน ออกเป็นกระจุก ตามซอกใบ ดอกย่อยขนาดประมาณ 1-1.2 ซม. กลีบรองดอก เชื่อมกันเป็นหลอด ปลายแยก 5 กลีบ ไม่เท่ากัน มีขน กลีบดอก 5 กลีบ ปลายกลีบมน โคนสอบแคบเป็นก้าน มีติ่ง 2 อัน เกสรผู้ 15 อัน ก้านชูอับเรณูเชื่อมกันเป็นหลอด ผล รูปขอบขนาน ยาวถึง 3 ซม. มีขนฟูปกคลุมแน่น เมล็ดรูปไข่หรือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน เมื่อแห้งมีสีดำ
Shrub, up to 3 m high; twigs covered with brown stellate hairs. Leaves simple, lanceolate to ovate, 7-10 cm long by 1.4-5 cm wide; base obtuse. Inflorescence axillary, short cymes. Flowers pale violet, 1-1.2 cm long; calyx 5, campanulate, lobes unequal, hairy; corolla 5, with 2 auriculate appendages at base, lobes obtuse; stamens 15; filament united as a column. Fruit capsule, cylindrical, up to 3 cm long, covered with shaggy hairs. Seeds small ovoid to oblique, black.
จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถึงฟิลิปปินส์ ประเทศไทยพบทุกภาค บริเวณป่าเต็งรัง ออกดอกและ ติดผลช่วงเดือนเมษายน-สิงหาคม
China, Southeast Asia to the Philippines. In Thailand, found throughout the country in deciduous forests. Flowering and fruiting from April to August.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

3531 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Helicteres angustifolia L. MALVACEAE
2 Helicteres angustifolia L. MALVACEAE
3 Helicteres angustifolia L. MALVACEAE
4 Helicteres angustifolia L. MALVACEAE
5 Helicteres angustifolia L. MALVACEAE
6 Helicteres angustifolia L. MALVACEAE
7 Helicteres angustifolia L. MALVACEAE
8 Helicteres angustifolia L. MALVACEAE
9 Helicteres angustifolia L. MALVACEAE
10 Helicteres angustifolia L. MALVACEAE
11 Helicteres angustifolia L. MALVACEAE
12 Helicteres angustifolia L. MALVACEAE
13 Helicteres angustifolia L. MALVACEAE
14 Helicteres angustifolia L. MALVACEAE
15 Helicteres angustifolia L. MALVACEAE
16 Helicteres angustifolia L. MALVACEAE
17 Helicteres angustifolia L. MALVACEAE
18 Helicteres angustifolia L. MALVACEAE
19 Helicteres angustifolia L. MALVACEAE
20 Helicteres angustifolia L. MALVACEAE
21 Helicteres angustifolia L. MALVACEAE
22 Helicteres angustifolia L. MALVACEAE
23 Helicteres angustifolia L. MALVACEAE
24 Helicteres angustifolia L. MALVACEAE
25 Helicteres angustifolia L. MALVACEAE
26 Helicteres angustifolia L. MALVACEAE
27 Helicteres angustifolia L. MALVACEAE
28 Helicteres angustifolia L. MALVACEAE
29 Helicteres angustifolia L. MALVACEAE
30 Helicteres angustifolia L. MALVACEAE
31 Helicteres angustifolia L. MALVACEAE
32 Helicteres angustifolia L. MALVACEAE
33 Helicteres angustifolia L. MALVACEAE
34 Helicteres angustifolia L. MALVACEAE
35 Helicteres angustifolia L. MALVACEAE
36 Helicteres angustifolia L. MALVACEAE
37 Helicteres angustifolia L. MALVACEAE
38 Helicteres angustifolia L. MALVACEAE
39 Helicteres angustifolia L. MALVACEAE
40 Helicteres angustifolia L. MALVACEAE
41 Helicteres angustifolia L. MALVACEAE
42 Helicteres angustifolia L. MALVACEAE
43 Helicteres angustifolia L. MALVACEAE
44 Helicteres angustifolia L. MALVACEAE
45 Helicteres angustifolia L. MALVACEAE
46 Helicteres angustifolia L. MALVACEAE
47 Helicteres angustifolia L. MALVACEAE
48 Helicteres angustifolia L. MALVACEAE
49 Helicteres angustifolia L. MALVACEAE
50 Helicteres angustifolia L. MALVACEAE
51 Helicteres angustifolia L. MALVACEAE
52 Helicteres angustifolia L. MALVACEAE
53 Helicteres angustifolia L. MALVACEAE
54 Helicteres angustifolia L. MALVACEAE
55 Helicteres angustifolia L. Khi Toon MALVACEAE
56 Helicteres angustifolia L. Khi toon MALVACEAE
57 Helicteres angustifolia L. Khi tun MALVACEAE
58 Helicteres angustifolia L. Khi tun MALVACEAE
59 Helicteres angustifolia L. Pee Kom MALVACEAE
60 Helicteres angustifolia L. Po khi kai MALVACEAE
61 Helicteres angustifolia L. Po khi toon MALVACEAE
62 Helicteres angustifolia L. Ya hang on MALVACEAE
63 Helicteres angustifolia L. ปอขี้ไก่ MALVACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: