เผยแพร่เมื่อ/created date: 27 Feb 2017

ว่านหาวนอน

Kaempferia rotunda L.
ว่านดอกดิน ว่านตูหมูบ ว่านนอนหลับ ว่านส้ม
ZINGIBERACEAE
ไม้ล้มลุก มีเหง้า สูง 20-30 ซม. ใบ เดี่ยว มี 2-4 ใบ ตั้งตรง รูปรีหรือแกมรูปหอก กว้าง 5-8 ซม. ยาว 15-25 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ผิวใบด้านบนเกลี้ยง ด้านล่างสีม่วงดำ มีขน ดอก สีม่วงอ่อนปนสีขาว ออกเป็นช่อสั้น จากเหง้าใต้ดิน ก่อนแทงใบ มีกาบใบหุ้มช่อดอก 2-3 ใบ ดอกบานกว้าง 2.5-3 ซม. กลีบรองดอก เชื่อมกันเป็นหลอด ยาว 3-3.2 ซม. กลีบดอกเป็นหลอด ยาว 5-5.5 ซม. ปลายแผ่แยก 3 แฉก รูปขอบขนาน กลีบปากสีม่วงอ่อน ยาวประมาณ 4 ซม. กว้าง 2-3 ซม. แบ่งเป็น 2 พู รูปรี ปลายมน รอยเว้าระหว่าง พูลึกมาก เกสรผู้ที่เป็นหมัน สีขาว ปลายมนกลม เกสรผู้ที่สมบูรณ์ ก้านชูสั้น ปลายมี 3 พู รังไข่มีขนสั้น ไข่อ่อนจำนวนมาก

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7, หนังสือการใช้ประโยชน์พืชวงศ์ขิงในประเทศไทย

Book 'Queen Sirikit Botanic Garden', Vol. 7, หนังสือการใช้ประโยชน์พืชวงศ์ขิงในประเทศไทย

2410 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Kaempferia rotunda L. ZINGIBERACEAE
2 Kaempferia rotunda L. ZINGIBERACEAE
3 Kaempferia rotunda L. ZINGIBERACEAE
4 Kaempferia rotunda L. ZINGIBERACEAE
5 Kaempferia rotunda L. ZINGIBERACEAE
6 Kaempferia rotunda L. ZINGIBERACEAE
7 Kaempferia rotunda L. ZINGIBERACEAE
8 Kaempferia rotunda L. ZINGIBERACEAE
9 Kaempferia rotunda L. ZINGIBERACEAE
10 Kaempferia rotunda L. ZINGIBERACEAE
11 Kaempferia rotunda L. ZINGIBERACEAE
12 Kaempferia rotunda L. ZINGIBERACEAE
13 Kaempferia rotunda L. ZINGIBERACEAE
14 Kaempferia rotunda L. ZINGIBERACEAE
15 Kaempferia rotunda L. ZINGIBERACEAE
16 Kaempferia rotunda L. ZINGIBERACEAE
17 Kaempferia rotunda L. ZINGIBERACEAE
18 Kaempferia rotunda L. ZINGIBERACEAE
19 Kaempferia rotunda L. ZINGIBERACEAE
20 Kaempferia rotunda L. ZINGIBERACEAE
21 Kaempferia rotunda L. ZINGIBERACEAE
22 Kaempferia rotunda L. ZINGIBERACEAE
23 Kaempferia rotunda L. ZINGIBERACEAE
24 Kaempferia rotunda L. ZINGIBERACEAE
25 Kaempferia rotunda L. ZINGIBERACEAE
26 Kaempferia rotunda L. ZINGIBERACEAE
27 Kaempferia rotunda L. ZINGIBERACEAE
28 Kaempferia rotunda L. ZINGIBERACEAE
29 Kaempferia rotunda L. ‚๑่๑‚๊ (Wan Hao Non) ZINGIBERACEAE
30 Kaempferia rotunda L. Gra chaai dahm: มฬ๙ป๑ๅซ๎ ZINGIBERACEAE
31 Kaempferia rotunda L. Wan Hao Non ZINGIBERACEAE
32 Kaempferia rotunda L. Wan hao non ZINGIBERACEAE
33 Kaempferia rotunda L. Wan Hao Non, ‚๑่๑‚๊; Chat Chi Chua, ป„ซป๏ป„Ž‚๙ ZINGIBERACEAE
34 Kaempferia rotunda L. Wan Hao Non, ‚๑่๑‚๊; Chat Chi, ป„ซป๏ (Hmong) ZINGIBERACEAE
35 Kaempferia rotunda L. Wan Hao Non, ‚๑่๑‚๊; Khao Chai, ˆขŽ๑ฌŽ๑ๅ (Hmong) ZINGIBERACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: