เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ไมยราบต้น

Mimosa pigra L.
-
FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
ไม้พุ่มอายุหลายปี มีหนามปกคลุมทั่วต้น สูง 2-4 เมตร ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น ใบย่อยชั้นแรก 10-15 คู่ ใบย่อย ชั้นรอง 35-51 คู่ รูปขอบขนานแคบ ก้านและแกนใบมีหนาม ดอก สีม่วงแดงแกมชมพู ออกเป็นช่อกลมที่ซอกใบ ขนาดประมาณ 1.5 ซม. มีดอกย่อยขนาดเล็กจำนวนมาก กลีบรองดอก เป็นแผ่นบางใส กลีบดอกคล้ายเป็นหลอด ปลายกลีบแยก เกสรผู้ 8 อัน รังไข่มีขนแน่น ผล เป็นฝัก รูปขอบขนานโค้งเล็กน้อย กว้าง 0.6-1 ซม. ยาวประมาณ 4-6 ซม. มีขนหรือหนามแข็งคลุม ติดกันแน่นเป็นกระจุก เมล็ดรูปไข่ สีน้ำตาลขนาดเล็ก
Erect or scandent shrub, 2-4 m high, all parts armed with prickles. Leaves bipinnate; pinnae 10-15 pairs; leaflets 35-51 pairs per pinna, linear-oblong; rachis with straight thorns. Inflorescence pedunculate heads, in the axils of the upper leaves, ca 1.5 cm across, many flowered. Flowers pink to purplish-red; calyx scarious, small; corolla funnel-form; stamens 8; ovary densely velutinous. Pod clustered, oblong, beaked, densely scabrous, 4-6 cm long, 0.6-1 cm wide. Seeds ovoid, brown, small.
พบกระจายทั่วไปในเขตร้อน ประเทศไทยพบมากทางภาคเหนือ เป็นวัชพืชลุกลามตามบริเวณ พื้นที่ชุ่มชื้นริมน้ำหรือริมข้างทาง ที่ระดับความสูงถึง 1,000 เมตร ออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกายน-มิถุนายน
Widely distributed throughout tropical regions. In Thailand, a common weed, in the north, found in the wetlands and along roadsides up to elevations of 1,000 m. Flowering from November to June.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

1954 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: