เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ตะขบฝรั่ง

Muntingia calabura L.
ตะขบ
TILIACEAE
ไม้ยืนต้น เรือนยอดเป็นพุ่มกว้าง สูงได้ถึง 10 เมตร กิ่งก้าน มีขน ใบ เดี่ยว เรียงสลับในระนาบเดียว รูปใบหอกถึงรูปขอบขนาน กว้าง 1.5-4 ซม. ยาว 5-10 ซม. ผิวใบมีขนสากปกคลุม ขอบใบหยัก ปลายใบแหลม โคนใบเบี้ยว ดอก สีขาว ออกเดี่ยวๆตามซอกใบ ดอกบานเต็มที่กว้าง 1.5-2 ซม.กลีบรองดอกรูปหอก 5 กลีบ ส่วนปลายเรียวแหลม กลีบดอกรูปไข่ 5 กลีบ ปลายกลีบมนกลม หลุดร่วงง่าย เกสรผู้สีเหลือง จำนวนมาก ติดเรียงเป็นวงรอบรังไข่ ผล รูปทรงกลม ขนาดประมาณ 1 ซม. สีเขียว เมื่อสุกสีแดงเข้ม มีเมล็ดขนาดเล็กจำนวนมาก
Tree, umbrella-like crown, up to 10 m high; branchlets pubescent. Leaves simple, distichous, lanceolate-oblong, 5-10 cm long by 1.5-4 cm wide, pubescent; base oblique; apex acute; margin serrate. Inflorescence solitary, axillary. Flowers white, 1.5-2 cm wide; calyx 5, lanceolate, apex acuminate; corolla 5, ovate, obtuse at apex, caducous; stamens numerous, yellow, spirally arranged around the ovary. Fruit berry, globose, ca 1 cm, green and turn dark red when mature. Seeds small, many.
เป็นพรรณไม้พื้นเดิมจาก เขตร้อนของทวีปอเมริกา ขึ้นทุกภาคของประเทศไทย ออกดอก และติดผลตลอดปี
Native to tropical America. In Thailand, widely cultivated throughout the country for shade plants. Flowering and fruiting almost all year round.
ผลสุกรับประทานได้ และนิยมปลูกริมทาง เพื่อให้ร่มเงา
Fruit is edible and very good for birds.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

4350 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: