เผยแพร่เมื่อ/created date: -

กำแพงเจ็ดชั้น

Salacia chinensis L.
ตะลุ่มนก ตาไก้ น้ำนอง มะต่อมไก่ หลุมนก
CELASTRACEAE
ไม้พุ่มรอเลื้อย สูง 2-6 เมตร ใบ เดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรี รูปไข่หรือรูปไข่กลับ กว้าง 2-7 ซม. ยาว 4-12 ซม. ขอบใบหยัก ห่างๆ ดอก สีเขียวอมเหลือง ออกเป็นช่อสั้นๆ ที่ซอกใบ ขนาดดอก บานเต็มที่ กว้าง 8 มม. กลีบรองดอกขนาดเล็กมาก โคนเชื่อมกัน กลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่ เกสรผู้ 3 อัน รังไข่ขนาดเล็กรูปสามเหลี่ยม ผล ทรงกลมหรือรี เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-2 ซม. ผลสุกสีแดง หรือแดงอมส้ม มี 1 เมล็ด
Scandent shrub, 2-6 m high. Leaves simple, opposite, elliptic, ovate to obovate, 4-12 cm long by 2-7 cm wide; margin coarsely serrate. Inflorescence fascicle, axillary. Flowers yellowish-green, ca 8 mm wide; calyx minute, united at base; corolla 5, ovate; stamens 3; ovary small, triangular shaped. Fruit globose to ellipsoid, red or orange-red, 1-2 cm. Seed 1.
ประเทศไทยพบทั่วทุกภาค ตามป่าเบญจพรรณ และป่าดิบริมแหล่งน้ำหรือที่โล่ง ที่ระดับ ความสูงถึง 600 เมตร
In Thailand, found throughout the country in mixed deciduous forests, also evergreen forest along streams, and in open areas, at elevations up to 600 m.
ผลรับประทานได้ ภูมิภาคอินโดจีนใช้เข้ายา พื้นบ้านเพื่อลดกำหนัด ในฟิลิปปินส์ใช้รากเข้ายาแผนโบราณ เพื่อบำบัดอาการปวดประจำเดือน
In Indochina, the fruit is used for anti-aphrodisiac. In The Philippines, the roost are used as herbal medicine for the treatment of menstrual pain.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

3740 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: