เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ฮ่อม

Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze
คราม ฮ่อมเมือง
ACANTHACEAE
ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 1.5 เมตร ลำต้นเป็นเหลี่ยม รูปทรงกระบอก ใบ เดี่ยวเรียงตรงข้าม รูปรี กว้าง 2.5-6 ซม. ยาว 5-16 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบหยักฟันเลื่อย ดอก สีม่วง ออกเป็นช่อที่ซอกใบ ดอกย่อยบาน กว้าง 1.5-2 ซม. กลีบรองดอก 5 แฉก กลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอดโค้งงอ ปลายแยก 5 กลีบ เกสรผู้ 4 อัน ผล เมื่อแก่แล้วแตก เมล็ดแบนสีน้ำตาลขนาดเล็ก
Undershrub, up to 1.5 m high; stem quadrangular. Leaves simple, opposite, elliptic, 5-16 cm long, 2.5-6 cm wide; base cuneate; apex acute; margin serrate. Inflorescence axillary and terminal. Flowers violet, ca 1.5-2 cm across; calyx 5; corolla 5, tubular and curved; stamens 4. Fruit capsule. Seeds flat, small, brown.
อินเดีย จีนตอนใต้ เมียนม่าห์ ภูมิภาคอินโดจีน ประเทศไทยพบตามพื้นที่ชุ่มชื้นในป่าดงดิบ ทางภาคเหนือ ออกดอกช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์
India, Southern China, Myanmar to Indochina. In Thailand, found in moist evergreen forests in the north, Flowering from January to February.
รากและใบ ต้มน้ำดื่มแก้ไข้ เจ็บคอ หลอดลม อักเสบ ต่อมทอนซิลอักเสบ ทั้งต้นสดสับเป็นท่อนต้มเคี่ยว เพื่อทำสีย้อมผ้า ให้สีน้ำเงินเข้มเกือบดำ
Decoction from the roots and leaves are used for antipyretic, the treatment of sore throat and remedy for bronchitis. Whole plants boiled with salt to make dye for the indigo-blue color. and also used in traditional medicine.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7, หนังสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

5167 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: