เผยแพร่เมื่อ/created date: -

คำยอด

Youngia japonica (L.) DC.
-
ASTERACEAE (COMPOSITAE)
ไม้ล้มลุก สูงถึง 60 ซม. ใบ เดี่ยว เรียงรอบโคนต้นใกล้พื้นดิน รูปไข่กลับแกมขอบขนาน กว้าง 1-5.5 ซม. ยาว 3-10 ซม. ปลายใบเป็นติ่งแหลม ขอบใบหยักห่างๆ ผิวใบมีขนสั้นประปราย ดอก สีเหลือง ออกเป็นช่อจากปลายยอด แผ่บานคล้ายเป็นวงกลม ขนาด 0.7-1.3 ซม. ใบประดับช่อดอกสีเขียว เรียงซ้อนกัน ดอกย่อย เป็นกระจุกแน่น กลีบดอกรูปแถบ ปลายกลีบหยัก 5 แฉก ผล ขนาดเล็ก ลักษณะแคบยาว สีน้ำตาล ส่วนปลายแหลมและ มีขนหุ้มสีขาว
Erect herb, up to 60 cm high. Leaves simple, rosette, obovate-oblong, 3-10 cm long by 1-5.5 cm wide, sparsely pubescent on both surfaces; apex apiculate; margin coarsely serrate. Inflorescence terminal paniculate heads; capitulum orbicular in outline, 0.7-1.3 cm across; bracts green, imbricate. Flowers yellow, ligulate, 5 teeth. Achene linear, small, brown, with white pappus.
ประเทศอินเดียถึงญี่ปุ่น ประเทศไทยพบทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ระดับ ความสูง 200-2,000 เมตร ออกดอกช่วงเดือนมกราคม-เมษายน
India to Japan. In Thailand, found in the northern and northeastern regions, at elevations of 200-2,000 m. Flowering from January to April.
ต้นอ่อนทำให้สุกนำมารับประทานเป็นผักได้
The young boiled shoots are used as a vegetable.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

2090 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: