เผยแพร่เมื่อ/created date: -

จิกน้ำ

Barringtonia acutangula (L.) Gaertn.
จิกนา กระโดนทุ่ง กระโดนน้ำจิกนา กระโดนทุ่ง กระโดนน้ำ
BARRINGTONIACEAE
ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง 6 – 8 เมตร ใบ รูปไข่กลับ หอกกลับ หรือรูปรี กว้าง 3 – 8 ซม. ยาว 6 – 16 ซม. ปลายใบทู่ โคนใบสอบ ดอก สีชมพูแกมแดง ออกเป็นช่อห้อยลงจากปลายกิ่งยาวประมาณ 30 ซม. กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกันเป็นท่อสั้น ๆ รูปสี่เหลี่ยม ปลายแยกเป็น 4 กลีบ โคนเชื่อมติดกัน และติดกับกลีบดอก ผล รูปสี่เหลี่ยม กว้าง 1 – 3 ซม. ยาว 2 – 6 ซม. ปลายตัดภายในมีเมล็ดเดียว
พบได้ทั่วไปในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทย พบทุกภาค ตามริมฝั่งน้ำ คลอง บึง ป่าพรุ และป่าชายเลน
น้ำจากใบแก้ท้องเสีย เปลือกเป็นยาลดไข้ และรักษาไข้มาลาเรีย ผลแห้ไอ แก้หวัด เมล็ดแก้จุกเสียด น้ำคั้นจากเมล็ดเป็นยาหยอดตา รากเป็นยาระบายอ่อน ๆ และทำให้อาเจียนน้ำจากใบแก้ท้องเสีย เปลือกเป็นยาลดไข้ และรักษาไข้มาลาเรีย ผลแห้ไอ แก้หวัด เมล็ดแก้จุกเสียด น้ำคั้นจากเมล็ดเป็นยาหยอดตา รากเป็นยาระบายอ่อน ๆ และทำให้อาเจียน

พรรณไม้น้ำบึงบอระเพ็ด

-

145362 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. LECYTHIDACEAE
2 Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. LECYTHIDACEAE
3 Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. LECYTHIDACEAE
4 Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. LECYTHIDACEAE
5 Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. LECYTHIDACEAE
6 Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. LECYTHIDACEAE
7 Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. LECYTHIDACEAE
8 Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. LECYTHIDACEAE
9 Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. LECYTHIDACEAE
10 Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. LECYTHIDACEAE
11 Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. LECYTHIDACEAE
12 Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. LECYTHIDACEAE
13 Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. LECYTHIDACEAE
14 Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. LECYTHIDACEAE
15 Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. LECYTHIDACEAE
16 Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. LECYTHIDACEAE
17 Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. LECYTHIDACEAE
18 Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. LECYTHIDACEAE
19 Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. LECYTHIDACEAE
20 Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. LECYTHIDACEAE
21 Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. LECYTHIDACEAE
22 Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. Chi na LECYTHIDACEAE
23 Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. chik na (Thai) LECYTHIDACEAE
24 Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. Chik nam LECYTHIDACEAE
25 Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. Chik nam LECYTHIDACEAE
26 Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. Jik Na LECYTHIDACEAE
27 Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. Jik nam LECYTHIDACEAE
28 Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. Ka don nam LECYTHIDACEAE
29 Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. Kradon Nam LECYTHIDACEAE
30 Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. kyii [Myanmar] LECYTHIDACEAE
31 Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. Reang LECYTHIDACEAE
32 Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. Reang LECYTHIDACEAE
33 Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. Reang LECYTHIDACEAE
34 Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. จิก LECYTHIDACEAE
35 Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. จิกน้ำ LECYTHIDACEAE
36 Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. subsp. acutangula LECYTHIDACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: