เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ผักบุ้งร่วม

Enydra fluctuans Lour.
ผักบุ้งปลิง กาล่อ ผักดีเหยียน ผักแป๋ง ผักบุ้งร้วม
ASTERACEAE (COMPOSITAE)
พืชล้มลุก มีลำต้นทอดเลื้อยตามพื้นน้ำ ปลายยอดสูง 15-60 ซม. ลำต้นกลวง มีรากออกตามข้อ ใบรูปขอบขนานแคบ ออกตรงข้าม กว้าง 0.5-1.6 ซม. ยาว 2-6 ซม. ไม่มีก้านใบ ดอกสีขาวแกมเขียว ออกเป็นกระจุกค่อนข้างกลม ขนาดผ่านศูนย์กลาง 1 ซม. ออกตามปลายยอด หรือซอกใบ ไม่มีก้านดอก มีใบประดับรูปไข่ 4 อัน ขนาด 0.8-1 ซม. เกสรผู้ 5 อัน ปลายเกสรเพศเมียแยกเป็นแฉกสั้น ผลแห้งสีดำ ยาว 3 มม. ผิวเกลี้ยง
พบทั่วไปในเขตร้อน ชอบขึ้นตามที่ชื้นแฉะ หรือมีน้ำขังเล็กน้อย
ยอดอ่อนรับประทานได้ ต้ออ่อนเป็นยาเจริญอาหาร ใบตำพอกแก้โรคผิวหนังและเป็นยาระบาย

พรรณไม้น้ำบึงบอระเพ็ด

-

3150 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: