เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ตีนตุ๊กแก

Tridax procumbens L.
ASTERACEAE (COMPOSITAE)
พืชล้มลุก ทอดเลื้อยชูยอดเหนือดิน สูงถึง 50 ซม. มีขนระเอียดปกคลุม ใบ เป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามกัน รูปปลายหอกกว้าง 2 ซม. ยาว 3 ซม. ปลายใบแหลมท้องใบและหลังมีขนสีน้ำตาลปกคลุม ดอก สีเหลืองอ่อน ออกเป็นช่อกลมตามซอกใบ ขนาด 9-11 มม. ก้านช่อดอกยาวได้ถึง 20 ซม. ดอกย่อยอัดแน่นบนช่อดอกปลายกลีบแผ่เว้าเป็นสามแฉก ดอกด้านในเป็นดอกสมบูรณ์เพศ กลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอดยาว 8 มม. เกสรตัวผู้ 5 อัน ก้านชูเกสรตัวเมีย1 อัน ปลายแยก 2 แฉก ผล แห้งไม่แตก เปลือกเหนียว มีขนสีน้ำตาลปกคลุม
มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนของทวีปอเมริกา ในประเทศไทยพบทุกภาค ในที่ชื้นทั่วไปหรือชื้นแฉะริมน้ำ
ต้นอ่อนเป็นอาหารสัตว์ได้

พรรณไม้น้ำบึงบอระเพ็ด

-

6160 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: