เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Nov 2015

ตะขบควาย

Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch.
มะเกว๋นควาย
FLACOURTIACEAE
ไม้ต้น ผลัดใบ สูง15เมตร โคนต้นแก่มีหนามยาว ใบ เดี่ยวเรียงสลับ รูปใบหอกกลับ กว้าง 3.5-5 ซม. ยาว 8-13 ซม. ขอบใบจักรฟันเลื่อย ดอก แยกเพศอยู่ต่างต้น ออกเป็นช่อตามปลายใบหรือปลายยอด สีเขียว ดอกเพศผู้ มีเกสรตัวผู้จำนวนมาก ดอกเพศเมีย รังไข่รูปคนโท เกสรเพศเมียมี 2 พู ผล สด รูปกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2.5 ซม. เมื่อสุกสีแดงเข้มหรือดำ
พบตามป่าดิบแล้ง และป่าผลัดใบ ที่ระดับความสูง 300-800 เมตร ออกดอกเดือน ก.พ. ติดผลเดือน เม.ย.
ผล รับประทานได้
-

ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

4434 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. ตะขบควาย SALICACEAE
2 Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. ตะขบควาย SALICACEAE
3 Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. ตะขบควาย SALICACEAE
4 Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. ตะขบควาย SALICACEAE
5 Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. ตะขบควาย SALICACEAE
6 Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. ตะขบควาย SALICACEAE
7 Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. ตะขบควาย SALICACEAE
8 Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. ตะขบควาย SALICACEAE
9 Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. ตะขบควาย SALICACEAE
10 Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. ตะขบควาย SALICACEAE
11 Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. ตะขบควาย SALICACEAE
12 Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. ตะขบควาย SALICACEAE
13 Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. ตะขบควาย SALICACEAE
14 Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. ตะขบควาย SALICACEAE
15 Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. ตะขบควาย SALICACEAE
16 Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. ตะขบควาย SALICACEAE
17 Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. ตะขบควาย SALICACEAE
18 Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. ตะขบควาย SALICACEAE
19 Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. ตะขบควาย SALICACEAE
20 Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. ตะขบควาย SALICACEAE
21 Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. ตะขบควาย SALICACEAE
22 Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. ตะขบควาย SALICACEAE
23 Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. ตะขบควาย SALICACEAE
24 Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. ตะขบควาย SALICACEAE
25 Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. ตะขบควาย SALICACEAE
26 Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. ตะขบควาย SALICACEAE
27 Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. ตะขบควาย SALICACEAE
28 Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. ตะขบควาย SALICACEAE
29 Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. ตะขบควาย SALICACEAE
30 Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. ตะขบควาย SALICACEAE
31 Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. ตะขบควาย SALICACEAE
32 Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. ตะขบควาย SALICACEAE
33 Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. ตะขบควาย SALICACEAE
34 Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. ตะขบควาย SALICACEAE
35 Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. ตะขบควาย SALICACEAE
36 Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. ตะขบควาย SALICACEAE
37 Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. ตะขบควาย SALICACEAE
38 Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. ตะขบควาย SALICACEAE
39 Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. ตะขบควาย SALICACEAE
40 Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. ตะขบควาย SALICACEAE
41 Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. ตะขบควาย SALICACEAE
42 Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. ตะขบควาย SALICACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: