เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Sep 2015

เหมือดคนตัวผู้

Helicia nilagirica Bedd.
จิกหิน เดื่อหิน
PROTEACEAE
ไม้ต้น สูงได้ถึง 10 เมตร ใบ เดี่ยว เรียงเวียนรอบกิ่ง รูปไข่กลับ รูปรี หรือรูปขอบขนาน กว้าง 4-6.5 ซม. ยาว 8-14 ซม. ช่อดอกออกตามกิ่ง ยาว 10-34 ซม. ดอก สีขาวอมเหลือง ผิวเกลี้ยง ยาว 1.2-1.7 ซม. ผล เปลือกแข็ง เมล็ดเดียว รูปกลม แกมเบี้ยว เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5-3.5 ซม.
Shrub or small tree 3-7 m tall. Leaves simple, spiral, obovate or obovate-oblong, 8-14 by 6-7 cm. Inflorescences racemose, axillary or on branches, 10-15 cm long. Flowers paired; petals pale yellow or white, recurved. Drupes globose, 2.5-3 cm in diam. Flowering Feb.-Jun.
พบตามป่าดิบเขาและป่าดิบแล้ง ที่ระดับความสูง 700-1,600 เมตร ออกดอกเดือน ก.พ.-มิ.ย. ติดผลเดือน มี.ค.-พ.ย.
-
-

หนังสือไม้ต้นในสวนพฤกษศาสตร์, หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Tree in the Garden, Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

134739 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
2 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
3 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
4 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
5 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
6 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
7 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
8 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
9 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
10 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
11 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
12 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
13 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
14 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
15 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
16 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
17 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
18 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
19 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
20 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
21 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
22 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
23 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
24 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
25 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
26 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
27 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
28 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
29 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
30 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
31 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
32 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
33 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
34 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
35 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
36 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
37 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
38 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
39 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
40 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
41 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
42 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
43 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
44 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
45 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
46 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
47 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
48 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
49 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
50 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
51 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
52 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
53 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
54 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
55 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
56 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
57 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
58 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
59 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
60 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
61 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
62 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
63 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
64 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
65 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
66 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
67 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
68 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
69 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
70 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
71 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
72 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
73 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
74 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
75 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
76 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
77 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
78 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
79 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
80 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
81 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
82 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
83 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
84 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
85 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
86 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
87 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
88 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
89 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
90 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
91 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
92 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
93 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
94 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
95 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
96 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
97 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
98 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
99 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
100 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
101 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
102 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
103 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
104 Helicia nilagirica Bedd. Meaut kon PROTEACEAE
105 Helicia nilagirica Bedd. Muat khon PROTEACEAE
106 Helicia nilagirica Bedd. Muead PROTEACEAE
107 Helicia nilagirica Bedd. Mueat khon tua phu PROTEACEAE
108 Helicia nilagirica Bedd. Mueat khon tua phu PROTEACEAE
109 Helicia nilagirica Bedd. Mueat khon tua phu PROTEACEAE
110 Helicia nilagirica Bedd. mueat kon tua phuu PROTEACEAE
111 Helicia nilagirica Bedd. Mueat luk yai PROTEACEAE
112 Helicia nilagirica Bedd. Ter Bo PROTEACEAE
113 Helicia nilagirica Bedd. เหมือดคนตัวผู้ PROTEACEAE
114 Helicia nilagirica Bedd. อบเชย PROTEACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: