เผยแพร่เมื่อ/created date: 10 Nov 2015

มะขามป้อม

Phyllanthus emblica L.
กำทวด
EUPHORBIACEAE
ไม้ต้น สูง 4-12 เมตร ใบ เดี่ยว เรียงชิดกันเป็นระนาบดูคล้ายใบประกอบ รูปขอบขนานกว้าง 2.5-5 มม. ยาว 8-12 มม. ดอก สีขาวหรือสีครีม ขนาดเล็กแยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกตามง่ามใบ 3-5 ดอก กลีบเลี้ยง 6กลีบ ไม่มีกลีบดอก ผล กลมขนาด 1.2-2 ซม. เมล็ดมี 6 เมล็ด

ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden, หนังสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

ผล ตำผสมน้ำผึ้งลดเบาหวาน ลดความดัน ต้มดื่มลดความดัน ตำผสมน้ำผึ้งแก้ไอคั่วแล้วใส่น้ำดื่มแก้กระหาย และอ่อนเพลีย แก้นิ่ว แก้เจ็บคอ ขับลมในท้อง แก้โรคกระเพาะ ต้มผสมน้ำผึ้งจิบแก้ไอ เป็นยาถ่ายพยาธิ ต้มกินแก้มะเร็ง เปลือกต้น บำรุงเลือด รังแมลง ต้มดื่มแก้อาการตกเลือดไม่หยุด ห้ามเลือดประจำเดือนที่มากเกินไป และไม่ค่อยหยุด (2) ปมแมลงตามกิ่ง เคี้ยว อมแก้ไอ (3) ผลกินสดรักษาอาการไอ ใบต้มอาบแก้ไข้ในเด็ก ผลกินสดช่วยเป็นยานอนหลับ ผลดองเหล้าบำรุงกำลัง ปมแมลงกินสดแก้ไอ รากต้มดื่มแก้ปวดท้อง (4) ผล เป็นยาฝาดสมาน ลดไข้ ขับปัสสาวะ บำรุงหัวใ ขับเสมหะ ทำให้ชุ่ม น้ำคั้นผลสดแก้ท้องเสีย ขับปัสสาวะ แก้เลือดออกตามไรฟัน( )

6652 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
2 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
3 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
4 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
5 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
6 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
7 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
8 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
9 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
10 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
11 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
12 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
13 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
14 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
15 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
16 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
17 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
18 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
19 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
20 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
21 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
22 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
23 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
24 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
25 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
26 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
27 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
28 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
29 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
30 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
31 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
32 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
33 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
34 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
35 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
36 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
37 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
38 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
39 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
40 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
41 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
42 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
43 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
44 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
45 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
46 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
47 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
48 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
49 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
50 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
51 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
52 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
53 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
54 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
55 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
56 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
57 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
58 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
59 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
60 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
61 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
62 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
63 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
64 Phyllanthus emblica L. Jee So La Ga PHYLLANTHACEAE
65 Phyllanthus emblica L. Kontoutprey PHYLLANTHACEAE
66 Phyllanthus emblica L. Kontoutprey PHYLLANTHACEAE
67 Phyllanthus emblica L. Kontoutprey PHYLLANTHACEAE
68 Phyllanthus emblica L. Kontoutprey PHYLLANTHACEAE
69 Phyllanthus emblica L. Ma Kam Pom PHYLLANTHACEAE
70 Phyllanthus emblica L. Ma kham pom PHYLLANTHACEAE
71 Phyllanthus emblica L. Ma kham pom PHYLLANTHACEAE
72 Phyllanthus emblica L. Ma kham pom PHYLLANTHACEAE
73 Phyllanthus emblica L. Ma kham pom PHYLLANTHACEAE
74 Phyllanthus emblica L. ma kham pom PHYLLANTHACEAE
75 Phyllanthus emblica L. Ma Kham Pom PHYLLANTHACEAE
76 Phyllanthus emblica L. Ma Kham Pom PHYLLANTHACEAE
77 Phyllanthus emblica L. Ma kham pom PHYLLANTHACEAE
78 Phyllanthus emblica L. Ma kham pom PHYLLANTHACEAE
79 Phyllanthus emblica L. Ma kham pom (็๙ข๑็ศŽ๊็) PHYLLANTHACEAE
80 Phyllanthus emblica L. Ma Kham Pom, ็๙ข๑็ศŽ๊็ PHYLLANTHACEAE
81 Phyllanthus emblica L. ma khampom PHYLLANTHACEAE
82 Phyllanthus emblica L. maa kham pom PHYLLANTHACEAE
83 Phyllanthus emblica L. Makham pom PHYLLANTHACEAE
84 Phyllanthus emblica L. ma-kham-pom PHYLLANTHACEAE
85 Phyllanthus emblica L. Pee ya sa PHYLLANTHACEAE
86 Phyllanthus emblica L. Pi Yau Sa PHYLLANTHACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: