เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ก่อแดง

Quercus kingiana Craib
ก่อแมงนูน ก่อตี่ ก่อหัววอก
FAGACEAE
ไม้ต้น สูง 10-15 เมตร ใบ เดี่ยว เรียงสลับ รูปรี กว้าง 3-6 ซม. ยาว 7-12 ซม. ขอบใบหยักห่างๆ แผ่นใบคล้ายแผ่นหนัง ดอก ขนาดเล็ก แยกเพศอยู่ต่างช่อ ดอกเพศผู้ห้อยลง ยาว 5-8 ซม. ช่อดอกเพศเมียตั้งตรง ยาว 0.5-2 ซม. ผล เมล็ดเรียวแข็ง รูปทรงกระบอกกว้าง 1-1.3 ซม. ยาว 0.8-1.2 ซม. มีฐานรองดอกเจริญเป็นถ้วยหุ้มที่ฐาน ผนังด้านนอกเป็นเกล็ดรูปสามเหลี่ยม
พบตามป่าเบญจพรรณและป่าดิบเขา ที่ระดับความสูง 600-1,300 เมตร
เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้านและทำฟืน

ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

5129 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Quercus kingiana Craib ก่อแดง FAGACEAE
2 Quercus kingiana Craib ก่อแดง FAGACEAE
3 Quercus kingiana Craib ก่อแดง FAGACEAE
4 Quercus kingiana Craib ก่อแดง FAGACEAE
5 Quercus kingiana Craib ก่อแดง FAGACEAE
6 Quercus kingiana Craib ก่อแดง FAGACEAE
7 Quercus kingiana Craib ก่อแดง FAGACEAE
8 Quercus kingiana Craib ก่อแดง FAGACEAE
9 Quercus kingiana Craib ก่อแดง FAGACEAE
10 Quercus kingiana Craib ก่อแดง FAGACEAE
11 Quercus kingiana Craib ก่อแดง FAGACEAE
12 Quercus kingiana Craib ก่อแดง FAGACEAE
13 Quercus kingiana Craib ก่อแดง FAGACEAE
14 Quercus kingiana Craib ก่อแดง FAGACEAE
15 Quercus kingiana Craib ก่อแดง FAGACEAE
16 Quercus kingiana Craib ก่อแดง FAGACEAE
17 Quercus kingiana Craib ก่อแดง FAGACEAE
18 Quercus kingiana Craib ก่อแดง FAGACEAE
19 Quercus kingiana Craib ก่อแดง FAGACEAE
20 Quercus kingiana Craib ก่อแดง FAGACEAE
21 Quercus kingiana Craib ก่อแดง FAGACEAE
22 Quercus kingiana Craib ก่อแดง FAGACEAE
23 Quercus kingiana Craib ก่อแดง FAGACEAE
24 Quercus kingiana Craib ก่อแดง FAGACEAE
25 Quercus kingiana Craib ก่อแดง FAGACEAE
26 Quercus kingiana Craib ก่อแดง FAGACEAE
27 Quercus kingiana Craib ก่อแดง FAGACEAE
28 Quercus kingiana Craib ก่อแดง FAGACEAE
29 Quercus kingiana Craib ก่อแดง FAGACEAE
30 Quercus kingiana Craib ก่อแดง FAGACEAE
31 Quercus kingiana Craib ก่อแดง FAGACEAE
32 Quercus kingiana Craib ก่อแดง FAGACEAE
33 Quercus kingiana Craib ก่อแดง FAGACEAE
34 Quercus kingiana Craib ก่อแดง FAGACEAE
35 Quercus kingiana Craib ก่อแดง FAGACEAE
36 Quercus kingiana Craib ก่อแดง FAGACEAE
37 Quercus kingiana Craib ก่อแดง FAGACEAE
NO. Scientific name Local name Family
1 Quercus kingiana Craib FAGACEAE
2 Quercus kingiana Craib FAGACEAE
3 Quercus kingiana Craib FAGACEAE
4 Quercus kingiana Craib FAGACEAE
5 Quercus kingiana Craib FAGACEAE
6 Quercus kingiana Craib FAGACEAE
7 Quercus kingiana Craib FAGACEAE
8 Quercus kingiana Craib FAGACEAE
9 Quercus kingiana Craib FAGACEAE
10 Quercus kingiana Craib FAGACEAE
11 Quercus kingiana Craib FAGACEAE
12 Quercus kingiana Craib FAGACEAE
13 Quercus kingiana Craib FAGACEAE
14 Quercus kingiana Craib FAGACEAE
15 Quercus kingiana Craib FAGACEAE
16 Quercus kingiana Craib FAGACEAE
17 Quercus kingiana Craib FAGACEAE
18 Quercus kingiana Craib FAGACEAE
19 Quercus kingiana Craib FAGACEAE
20 Quercus kingiana Craib FAGACEAE
21 Quercus kingiana Craib FAGACEAE
22 Quercus kingiana Craib FAGACEAE
23 Quercus kingiana Craib FAGACEAE
24 Quercus kingiana Craib FAGACEAE
25 Quercus kingiana Craib FAGACEAE
26 Quercus kingiana Craib FAGACEAE
27 Quercus kingiana Craib FAGACEAE
28 Quercus kingiana Craib FAGACEAE
29 Quercus kingiana Craib FAGACEAE
30 Quercus kingiana Craib FAGACEAE
31 Quercus kingiana Craib FAGACEAE
32 Quercus kingiana Craib FAGACEAE
33 Quercus kingiana Craib FAGACEAE
34 Quercus kingiana Craib Bai tang dok FAGACEAE
35 Quercus kingiana Craib Kho daeng FAGACEAE
36 Quercus kingiana Craib Kho daeng FAGACEAE
37 Quercus kingiana Craib Ko daeng FAGACEAE
38 Quercus kingiana Craib Ko daeng FAGACEAE
39 Quercus kingiana Craib Ko daeng FAGACEAE
40 Quercus kingiana Craib Ko daeng FAGACEAE
41 Quercus kingiana Craib Ko daeng FAGACEAE
42 Quercus kingiana Craib Ko daeng, Ko hua wok FAGACEAE
43 Quercus kingiana Craib ก่อแดง FAGACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: