เผยแพร่เมื่อ/created date: -

กูดดอย

Blechnum orientale L.
BLECHNACEAE
กูดดอยเป็นเฟินที่มีรูปร่างคล้ายปรง ลำต้นสั้น มีขนสีน้ำตาลดำเป็นมันปกคลุม ใบย่อยเรียงตัวแบบขนนก รูปยามแคบ เรียงตัวชิดติดกันก้านใบมีใบเล็ก ๆ คล้ายเกล็ดติดอยู่ ใบอ่อนมีสีส้ม สปอร์มักเกิดในฤดูแล้ง กลุ่มของอับสปอร์เกิดเป็นแถวคู่ใกล้เส้นกลางใบ

วงศ์เฟินสวนพฤกฯ

3356 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: