เผยแพร่เมื่อ/created date: 27 Feb 2017

เอื้องแฝง

Aphyllorchis caudata Rolfe ex Downie
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดิน ลำต้นเป็นเหง้าใต้ดินสั้น ใบ ลดรูปเป็นเกล็ดเล็กๆ ไม่มีคลอโรฟิลสำหรับการสังเคราะห์แสง ดอก เป็นช่อโผล่ออกจาก พื้นดิน สูงได้ถึง 1.5 เมตร มีดอกย่อย 20-30 ดอก บานเต็มที่กว้าง 2 ซ.ม. ยาว 5 ซ.ม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอก สีเหลืองอ่อนมีลายตามยาวสีน้ำตาล กลีบปากสีน้ำตาลอมเหลือง
Terrestrial orchid, without chlorophyll, rhizomes short, Infloresences erected up to 15 cm long, 20 - 30-flowered. Flowers, 2 cm across, 5 cm long, sepals and petals pale yellow with red-brown longitudinal streaks, lip dull brown.
พบตามป่าดิบเขาในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกดอกช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน
S China and SE Asia. Hill evergreen forest in the north and northeast, blooming season in September - November.
-
-

หนังสือชุดพรรณไม้เมืองไทย กล้วยไม้ 4

-

1621 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: