เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เอื้องคำฝอย

Dendrobium brymerianum Rchb.f.
เอื้องคำฝอยปาย
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยเป็นแท่งรียาว ป่องตรงกลางลำ ใบ รูปรีแกมขอบขนาน มี 2-6 ใบ กว้าง 1.5-2.5 ซม. ยาว 10-15 ซม. ดอก สีเหลืองทอง ออกเป็นช่อจากซอกใบ มี 1-3 ดอก ขนาดดอกบานกว้าง 3-5 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกรูปแถบ กลีบปากรูปไข่กลับ ขอบกลีบ เป็นเส้นฝอยและแตกแขนง
Sympodial epiphyte, pseudobulbs ellipsoid, elongate, 2 - 6-leaved. Leaves terminal, alternate, oblong-elliptic, 10 - 15 cm long, 1.5 - 2.5 cm wide. Inflorescence subterminal, 1 - 3-flowered. Flowers golden yellow, 3 - 5 cm across, sepals and petals narrowly oblong-elliptic, lip obovate, margin lacinate.
พบตามป่าผลัดใบและป่าดิบ ทางภาคเหนือและภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ ออกดอกช่วงเดือนมิถุนายน
S China and mainland of SE Asia: Deciduous and dried-evergreen forest in the north and northeast, blooming in May - June.
-
-

หนังสือพรรณไม้เมืองไทย กล้วยไม้ 4

Book: Plants of Thailand (Orchids 4)

4452 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: