เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Nov 2013

ลิ้นมังกร

Habenaria rhodocheila Hance
ปัดแดง สังหิน
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดิน มีหัว ใบ รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 1.5-2.5 ซม. ยาว 8-12 ซม. ปลายใบแหลม ดอก ออกเป็นช่อจากปลายยอด ดอกบานกว้าง 2.5 ซม. ยาว 3 ซม. กลีบเลี้ยงสีเขียวอ่อน กลีบปาก มีหลายสี ตั้งแต่สีส้ม สีเหลือง สีชมพู จนถึงสีแดง สีขาวพบได้ยาก กลีบปากมีขนาด ใหญ่กว่ากลีบอื่น แผ่นกลีบแผ่และเว้าลึกเป็น 3 พู พูกลางโคนสอบเรียว ส่วนปลายเว้า

หนังสือพรรณไม้ภูสวนทราย:89

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: