เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Nov 2013

ลิ้นมังกร

Habenaria rhodocheila Hance
ปัดแดง สังหิน
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดิน มีหัว ใบ รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 1.5-2.5 ซม. ยาว 8-12 ซม. ปลายใบแหลม ดอก ออกเป็นช่อจากปลายยอด ดอกบานกว้าง 2.5 ซม. ยาว 3 ซม. กลีบเลี้ยงสีเขียวอ่อน กลีบปาก มีหลายสี ตั้งแต่สีส้ม สีเหลือง สีชมพู จนถึงสีแดง สีขาวพบได้ยาก กลีบปากมีขนาด ใหญ่กว่ากลีบอื่น แผ่นกลีบแผ่และเว้าลึกเป็น 3 พู พูกลางโคนสอบเรียว ส่วนปลายเว้า
พบขึ้นตามริมลำธาร ในที่ชื้น เช่น ซอกหินหรือบนโขดหิน ในป่าดิบชื้น ทั่วทุกภาค ออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม
-

หนังสือพรรณไม้ภูสวนทราย:89

-

5899 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Habenaria rhodocheila Hance ORCHIDACEAE
2 Habenaria rhodocheila Hance ORCHIDACEAE
3 Habenaria rhodocheila Hance ORCHIDACEAE
4 Habenaria rhodocheila Hance ORCHIDACEAE
5 Habenaria rhodocheila Hance ORCHIDACEAE
6 Habenaria rhodocheila Hance ORCHIDACEAE
7 Habenaria rhodocheila Hance ORCHIDACEAE
8 Habenaria rhodocheila Hance ORCHIDACEAE
9 Habenaria rhodocheila Hance ORCHIDACEAE
10 Habenaria rhodocheila Hance ORCHIDACEAE
11 Habenaria rhodocheila Hance ORCHIDACEAE
12 Habenaria rhodocheila Hance ORCHIDACEAE
13 Habenaria rhodocheila Hance ORCHIDACEAE
14 Habenaria rhodocheila Hance ORCHIDACEAE
15 Habenaria rhodocheila Hance ORCHIDACEAE
16 Habenaria rhodocheila Hance ORCHIDACEAE
17 Habenaria rhodocheila Hance ORCHIDACEAE
18 Habenaria rhodocheila Hance ORCHIDACEAE
19 Habenaria rhodocheila Hance ORCHIDACEAE
20 Habenaria rhodocheila Hance ORCHIDACEAE
21 Habenaria rhodocheila Hance ORCHIDACEAE
22 Habenaria rhodocheila Hance ORCHIDACEAE
23 Habenaria rhodocheila Hance ORCHIDACEAE
24 Habenaria rhodocheila Hance ORCHIDACEAE
25 Habenaria rhodocheila Hance ORCHIDACEAE
26 Habenaria rhodocheila Hance ORCHIDACEAE
27 Habenaria rhodocheila Hance ORCHIDACEAE
28 Habenaria rhodocheila Hance ORCHIDACEAE
29 Habenaria rhodocheila Hance ORCHIDACEAE
30 Habenaria rhodocheila Hance ORCHIDACEAE
31 Habenaria rhodocheila Hance ORCHIDACEAE
32 Habenaria rhodocheila Hance ORCHIDACEAE
33 Habenaria rhodocheila Hance ORCHIDACEAE
34 Habenaria rhodocheila Hance ORCHIDACEAE
35 Habenaria rhodocheila Hance ORCHIDACEAE
36 Habenaria rhodocheila Hance ORCHIDACEAE
37 Habenaria rhodocheila Hance Pat daeng ORCHIDACEAE
38 Habenaria rhodocheila Hance Pid Daeng, Sang Hin ORCHIDACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: